promotions

  1. Home
  2.    >   All Promotion

Filter by

- Select Category -

free

<p>เปิดให้บริการบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสำนักบรรณสารและสารสนเทศ&nbsp;เข้าใช้บริการฟรีทักวันทำการ&nbsp;และมีบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ</p>

<p>อาคารพิพิธภัณฑฺแห่งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี&nbsp;2562</p>

free

<p>เที่ยวชมวัง&nbsp;ชิมผลไม้&nbsp;ฟรี&nbsp;ที่&nbsp;วังสวนบ้านแก้ว</p>

free

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  เปิดเข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. จะมาคนเดียว มาคู่ หรือมาเป็นหมู่คณะ ชมฟรีทุกคนทุกวัย **กรณีเป็นหมู่คณะ กรุณาโทรแจ้ง 089-8661386 คุณเอมอร ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์***

free

<p>ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน </p> <p>เปิดเข้าชมฟรี&nbsp;ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์</p> <p>เวลา&nbsp;09.00-16.00&nbsp;น.</p> <p>จะมาคนเดียว&nbsp;มาคู่&nbsp;หรือมาเป็นหมู่คณะ&nbsp;ชมฟรีทุกคนทุกวัย</p> <p>**กรณีเป็นหมู่คณะ&nbsp;กรุณาโทรแจ้ง&nbsp;089-8661386&nbsp;คุณเอมอร&nbsp;ล่วงหน้า&nbsp;แย่างน้อย&nbsp;2&nbsp;สัปดาห์***</p>

free

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์  เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ฟรี ตามนโยบายกรมศิลปากร ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

free

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 09.30-16.00 น. ***ไม่มีค่าใช้จ่าย*** ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ประกอบด้วยอาคาร  พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน  อาคารสาธิตการผลิตลูกปัดรูปทรงโบราณ หอศิลป์อันดามัน อาคารแสดงงานศิลปะหมุนเวียน โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของ INVESTORY บัตรเข้าชมราคาปกติ 100 บาท ซื้อ 1 ใบ แถม 1 ใบ ทันที วันนี้ - 30 ก.ย. 59 นี้เท่านั้น!