promotions

  1. Home
  2.    >   All Promotion
  3.    >   เข้าชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ ฟรี

free

เข้าชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ ฟรี

08 Sep 2017 - 30 Sep 2017 08:00 - 17:00

380 views

1

แบ่งปัน

 


 ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เข้าชมฟรี 
 ☎️ ติดต่อสอบถามได้ที่ 074-536600 / 087-088-8336

Created Date : 08 September 2017

1

แบ่งปัน

124/5 หมู่ที่ 1
ตำบลป่าชิง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-536-600

โทรสาร : -