promotions

  1. Home
  2.    >   All Promotion
  3.    >   เข้าชมฟรี 3 วันเท่านั้น

17 views

0

แบ่งปัน

16 - 18 สิงหาคม 2560 เท่านั้น เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2560

Created Date : 14 July 2017

0

แบ่งปัน

เลขที่ 181 หมู่ 4
ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ : 032-661 098, 032-661 726, 032-661 103

โทรสาร : 032-661 727