promotions

  1. Home
  2.    >   All Promotion
  3.    >   นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า

01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 10:00 - 19:00

509 views

3

แบ่งปัน

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของ บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต 


- เมื่อแสดงบัตรกรมธรรม์ รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 1 ใบ แถมฟรี 1 ใบ


- เมื่อแสดงบัตรกรมธรรม์ รับส่วนลด 10% ณ ร้าน R - Shop เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ


หมายเหตุ หมดระยะเวลาการรับสิทธิ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


 

Created Date : 21 June 2017

3

แบ่งปัน

100 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-621-0044

โทรสาร : 02-621-0043 หรือ 02-226-5049