promotions

  1. Home
  2.    >   All Promotion
  3.    >   นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ธอส.

free

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ธอส.

01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 10:00 - 19:00

211 views

1

แบ่งปัน

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์


- เมื่อแสดงบัตร ATM ธอส. รับสิทธิ์เข้าชมฟรี 2 ท่าน จำกัดจำนวน 250 สิทธิ์


- เมื่อแสดงบัตร ATM ธอส. รับส่วนลด 10% ณ ร้าน R-Shop เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ


หมายเหตุ หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Created Date : 21 June 2017

1

แบ่งปัน

100 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-621-0044

โทรสาร : 02-621-0043 หรือ 02-226-5049