promotions

  1. Home
  2.    >   All Promotion
  3.    >   เทศกาลท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว

Sale

เทศกาลท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว

12 May 2018 - 15 Jul 2018 09:00 - 16:30

459 views

4

แบ่งปัน
ราคา
100.00 บาท 40.00 บาท

เที่ยวชมวัง ชิมผลไม้ ที่ วังสวนบ้านแก้ว

Created Date : 24 May 2017

4

แบ่งปัน

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลขที่41หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล
ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ : 039 319 111 ต่อ 11010

โทรสาร : 039 471 064