news

  1. Home
  2.    >   News
  3.    >   รถพิพิธภัณฑ์สัญจร(Mobile Museum) ส่งตรงถึงโรงเรียน

รถพิพิธภัณฑ์สัญจร(Mobile Museum) ส่งตรงถึงโรงเรียน

11 June 2018 - 30 June 2018

70 views

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม "รถพิพิธภัณฑ์สัญจร" (Mobile Museum) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 

 

กิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์สัญจร เป็นการเสริมสร้างความรู้โดยการใช้เทคนิคสื่อผสม  จัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์จำลอง  พร้อมบรรยายให้ความรู้  ชมวีดิทัศน์และการสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ  การเล่นเกมส์ให้ความรู้  โดยรถพิพิธภัณฑ์สัญจรจะไปให้บริการยังสถานที่ต่างๆ

 

หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่สนใจร่วมจัดกิจกรรม "รถพิพิธภัณฑ์สัญจร" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โทร. 02 - 446 8040 - 5 

Created Date : 11 June 2018

0

แบ่งปัน