news

  1. Home
  2.    >   News
  3.    >   ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม

64 views

0

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ห้องคลังความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อเข้าศึกษาดูงานคลังความรู้ข้อมูลดิจิทัลและระบบการทำงานในห้องคลังความรู้ พร้อมเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม โดยในครั้งนี้ นางฆัสรา ขมวรรณ มุกดาวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับและนำชมในครั้งนี้

Created Date : 30 May 2018

0

แบ่งปัน