news

  1. Home
  2.    >   News
  3.    >   ปิดบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ปิดบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

200 views

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จะปิดให้บริการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2561 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 - 419 2618-9

Created Date : 11 January 2018

0

แบ่งปัน