news

  1. Home
  2.    >   News
  3.    >   มอบรางวัลประกวดระบายสีศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ

มอบรางวัลประกวดระบายสีศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ

270 views

1

แบ่งปัน

  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ให้กับผู้ที่ชนะการประกวดระบายสี ในกิจกรรม "สานศิลป์ เติมฝัน พลังคิด กฟผ.จะนะ" ครั้งที่ 1

Created Date : 05 September 2017

1

แบ่งปัน