news

  1. Home
  2.    >   News
  3.    >   โครงการอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

โครงการอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

672 views

5

แบ่งปัน

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ 

หัวข้อ พิพิธภัณฑวิจัย
วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ที่ 18-20 และ 25 - 27 สิงหาคม 2560

 

หัวข้อ การออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ที่ 8-10 และ 15 - 17 สิงหาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 0806887675
E-mail : rilcamuseumstudies@gmail.com
Facebook : RILCAmuseumstudies

Created Date : 14 June 2017

5

แบ่งปัน