จัดอันดับคะแนน

  1. Home
  2.    >   จัดอันดับคะแนน

Junna

27,600

Pu

17,400

Gene

10,000

Kwan

3,722

Oroil

1,980

suthee

1,858

charun

1,671

Fon

872

ASU

700

Aomm

626

Waew

428

Kib

398

Zuzu

388

Kiku

364

Toom

192

Fon

176

Moon

166

Sai

144

Nick

132

Pai

122

May

120

Dao

120

Dada

116

Bua

114
ไม่มีผู้ได้รับคะแนน

21

แบ่งปัน