จัดอันดับคะแนน

  1. Home
  2.    >   จัดอันดับคะแนน

Junna

26,700

Pu

17,250

Gene

10,000

Kwan

3,722

suthee

1,858

Fon

858

ASU

700

Aomm

622

Waew

322

Kib

314

Zuzu

286

Kiku

260

Toom

142

Nick

132

Sai

126

May

120

Dao

120

Bua

114

Dada

110

Pai

100
ไม่มีผู้ได้รับคะแนน

21

แบ่งปัน