จัดอันดับคะแนน

  1. Home
  2.    >   จัดอันดับคะแนน

Junna

25,000

Pu

17,250

Gene

10,000

Kwan

3,722

suthee

1,520

Aomm

616

RCAC

600

Waew

212

Kib

198

Zuzu

186

Kiku

162

Nick

132

May

120

Dao

120

Bua

114

Dada

106

Toom

102

20

แบ่งปัน