กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

 1. Home
 2.    >   Museum Thailand
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

30 July 2018

like 271

1,470 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียกโดยย่อว่า “ศว.นครราชสีมา” ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา       

 

มีพื้นที่  59  ไร่ 3 งาน  19   ตารางวา   มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ     ติดกับ วัดเขาเหิบ

ทิศใต้          ติดกับ  วัดเขาเสมาคีรี

ทิศตะวันออก  ติดกับ โรงเรียนบ้านหนองขาม /อ่างเก็บน้ำซับประดู่

ทิศตะวันตก    ติดกับ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

          

           เดิมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาแห่งชาติที่เอกมัย กรุงเทพมหานคร  เพียงแห่งเดียว  ซึ่งไม่พอเพียงต่อความต้องการของใช้บริการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย” โดยให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ที่จังหวัดปทุมธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขึ้นในทุกเขตการศึกษา รวม 12 เขตการศึกษา

 

           ในปี พ.ศ. 2545 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

           ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2556 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

           ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีทั้งหมด 19 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการครู จำนวน 18 แห่ง และมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 1 แห่ง     (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา) อยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 

 

 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 2. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
 6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
 7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
 8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
 9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
 11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
 14. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
 15. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
 17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
 18. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 19. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

 

 

ตราสัญญลักษณ์

            ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา มีตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และรูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดังนี้    

        

1. สัญลักษณ์  (LOGO) 

 

               ได้แนวคิดมาจากสูตรเคมี  ที่เราเคยเรียนมาและใช้สีสามสีแทนองค์ความรู้  ซึ่งหมายถึง วิทยาศาสตร์ทั้งสามแขนง  คือ ฟิสิกส์  เคมี  ชีวะ  หรืออีกนัยหนึ่ง มีความหมายเป็นรังผึ้งความเป็นองค์กรที่มีความสามัคคี  และพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  แกนกลางเป็นรูปอะตอมแทนความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกแขนง และมีลูกอะตอมเม็ดดำ แทนความเข้มข้น ของอะตอมนั้น

 

2.  คำขวัญ  (MOTTO)“สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์”

           

3. รูปแบบสัญลักษณ์ (MASCOT)

   “เจ้าหนูถามจังเกิดจากการให้ความสำคัญกับการสร้างระบบความคิด เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นโดยวิทยาศาสตร์ มีลักษณะคล้ายมนุษย์  เขาเป็นเด็กช่างสงสัย  รู้จักสังเกต มีความอยากรู้อยากเห็น และต้องการค้นหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาเจ้าหนูถามจังเสมือนเป็นทูตแห่งวิทยาศาสตร์ที่จะนำพาทุกคนไปรู้จักโลกของวิทยาศาสตร์”

 

 

            

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กม.208 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Telephone : 0-4441-6983-5
Fax : 0-4441-6983
Website : http://www.koratsci.com
Email : koratsci@hotmail.com

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

4

แบ่งปัน
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
Activities

24 Jul 2018

25 Jul 2018

13 June 2018
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละระดับ จะได้ไปประกวดในระดับประเทศ  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันที่รับสมัคร : ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 วันแข่งขัน : ระดับประถมศึกษา แข่งขันในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 044-416983-5, 044-416983 หรือ koratsci@hotmail.com    

06 Jul 2017

26 May 2017
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี 2560
pav

/

next