กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   สวนสัตว์ขอนแก่น

สวนสัตว์ขอนแก่น

22 September 2017

like 30

260 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 ความเป็นมาของสวนสัตว์ขอนแก่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้มอบนโยบายให้องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำรวจพื้นที่บนภูเขาสวนกวาง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คาบเกี่ยวกับกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ 3,338  ไร่ เพื่อก่อสร้าง  อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี  ซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นมาอำเภอเขาสวนกวาง  ประมาณ  50  กิโลเมตร  และห่างตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีมาอำเภอเขาสวนกวาง  ประมาณ  78  กิโลเมตร  อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนฯ ตั้งอยู่เลขที่  88 หมู่  ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวกวาง  จังหวัดขอนแก่น  และได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2552 จากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งสี่หน่วยงาน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนและแนวความคิดคนกับป่า  การวิจัย เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเที่ยวชมสัตว์ป่าของจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดใกล้เคียง 
            เมื่อวันที่  9  มกราคม  2553  ได้ทำการเปิดอย่างไม่เป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า         
"อุทยาน สัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น–อุดรธานี "  เรื่อยมา   จนกระทั่งเมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2556 กรรมการองค์การสวนสัตว์ ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สวนสัตว์ขอนแก่น" พร้อมทั้งให้สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดบริการเก็บค่าบัตรผ่านประตู  ในวันที่  28  มิถุนายน  2556  และทำบุญทอดผ้าป่าอาหารสัตว์รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนอาหารสัตว์ป่าองค์การสวนสัตว์  โดยมีนายวินัย  สิทธิมณฑล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติไปร่วมงาน 
     สวนสัตว์ขอนแก่นบริหารจัดการพื้นที่ภายใน แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือส่วนการศึกษาและส่วนจัดแสดงสัตว์ โดยพื้นที่ส่วนการศึกษาจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา ทางด้านการอนุรักษ์พันธุ์    สัตว์ป่า  หายาก เป็นศูนย์วิจัย เพาะเลี้ยง และเป็นการท่องเที่ยวแบบอัธยาศัย รวมทั้งกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  กิจกรรมโครงการนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์  โครงการแค้มป์ปิ้ง  โครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือและยุวกาชาด รวมถึงศูนย์ประชุมสัมมนา

 

                    การดำเนินงานของสวนสัตว์ที่ผ่านมา และสามารถเปิดให้ชมส่วนจัดแสดงสัตว์        Zoo  Zone  ได้แก่งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  อาคารบริการต่าง ๆ  และรูปแบบการให้บริการของสวนสัตว์  จะเป็นแบบลักษณะสวนสัตว์ปิดไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปเที่ยวชมได้  ซึ่งสวนสัตว์ได้จัดเตรียมไว้บริการ  คือ  รถออโต้แทรม  รถจักยานบริการ  รถกอล์ฟบริการ  และการเดินชมสัตว์ตามเส้นทาง  ซึ่งมีสัตว์ที่จัดแสดงทั้งหมด 118 ชนิด ประมาณ  1,155  ตัว  ประกอบไปด้วย  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   สัตว์ปีก  และสัตว์เลื้อยคลาน  และมีการก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างให้มีความกว้างใหญ่เปรียบเสมือนสัตว์ได้อยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของเขา  เช่น  ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา  ส่วนจัดแสดงส่วนจัดแสดงโชว์ความสามารถของแมวน้ำ สัตว์จากหมู่เกาะมาดากัสการ์ 
หรือเรียกอย่าง เป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยมาดากัสการ์   เป็นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับ ๔ ของโลก  ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย  มาดากัสการ์จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่พิเศษ มีการประมาณว่า กว่า
70% ของสัตว์พื้นเมืองที่นี่ไม่สามารถหาพบได้ที่อื่นใดในโลกนอกจากที่        เกาะมาดากัสการ์  หากให้กล่าวถึงสัตว์แปลกๆ บนเกาะมาดากัสการ์ให้หมด อาจจะต้องใช้เวลาเล่า  ความนาน จึงขอยกตัวอย่างสัตว์ที่แปลกๆ และมีชื่อเสียงเท่านั้น สัตว์ชนิดแรกที่เมื่อกล่าวถึง เกาะมาดากัสการ์ หลายคนก็จะพากันนึกถึง เจ้าตัวลีเมอร์ (Lemur) ลีเมอร์เป็นไพรเมท หรือ สัตว์ประเภทลิง ชื่อ ลีเมอร์ พฤติกรรมของตัวลีเมอร์ที่โดยมากเป็นสัตว์หากินกลางคืน หากใครพบเห็น     ตอนกลางคืนอาจตกใจ เพราะพวกมันมีดวงตากลมโตที่สะท้อนแสง และมักร้องเรียกฝูงด้วยเสียงดังโหยหวน  และสวนสัตว์ขอนแก่น ได้นำเข้าสัตว์จากเกาะมาดากัสการ์มาจัดแสดง ก็คือ  ลีเมอร์ หางปล้อง  หรือ  ลีเมอร์หางแหวน  และลีเมอร์ใหญ่แผงคอขาวดำ  The Black-and-white Ruffed Lemur (Varecia variegata) นอกจากจะนำลีเมอร์มาจัดแสดงแล้ว ยังนำเจ้าลิงกระรอก  จากทวีปอเมริกาใต้  นกฟลามิงโก้  ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ทวีปยุโรปจรดเอเซียทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน  ทวีปแอฟริกา  และอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้แล้วก็ยังมีหมีขอ  นกกาบบัว  และสุนัขจิ้งจอก  หมีหมา-หมีควาย     ส่วนจัดแสดงกรงนกใหญ่  ส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่  ส่วนจัดแสดงแรดขาว  ส่วนจัดแสดง     สิงโตขาว  ส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดไชนีส  ส่วนจัดแสดงสิงโต  ส่วนจัดแสดงเสือขาว  ส่วนจัดแสดงฮิปโปแคระ ส่วนจัดแสดงจระเข้  ส่วนจัดแสดง    เมียร์แคท  ส่วนจัดแสดงอาณาจักรแร้ง  นกกาบบัว  และโดยเฉพาะสัตว์ในตระกูลกวาง     เป็นการนำมาจัดแสดงในพื้นที่ที่กว้างขวาง  และรวมกันอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่  อยู่อย่างธรรมชาติให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมาของภูเขาแสน กวาง  ซึ่งเคยมีกวางนานาสายพันธุ์มากมายนับแสนตัว  ภายใต้อัตลักษณ์ของสวนสัตว์ขอนแก่น  หรือ  “THE  LAND OF DEER

      การบริการของสวนสัตว์ขอนแก่นจะเน้นเป็นการบริการสังคมเป็นส่วนใหญ่  และยกเว้นค่าเข้าชมสวนสัตว์ให้กับพระภิกษุ  สามเณร  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ  อีกทั้งสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้รับงบประมาณในแต่ละปีจากรัฐบาลให้โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น  และโรงเรียนในเขตใกล้เคียงกับจังหวัดนำนักเรียนมาเที่ยวชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ภายใต้โครงการ  “นำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้     ในสวนสัตว์”  โครงการดังกล่าวจะมีอยู่  รูปแบบด้วยกันคือ  แบบไปเข้า-เย็นกลับ     และแบบค้างคืนพัก  และอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มอบเงินให้สวนสัตว์ขอนแก่น    ให้ดำเนินการโครงการ  “นำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ในส่วนของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”   

        สวนสัตว์ขอนแก่นนอกจากจะเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติแล้ว  ยังจัดได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัย หรือ  Modern  Zoo  จึงจัดให้มีพื้นที่รองรับเด็กๆ และครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ของสวนสัตว์  จึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างสวนน้ำ  สวนสัตว์ขอนแก่น  Khon Kaen Water Park  (ทะเลบนภู)   เพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ  พื้นที่โดยรวมของสวนน้ำฯ มีทั้งหมดประมาณ  15  ไร่ และสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ไม่น้อยกว่า  3,000 คนต่อวัน ประกอบไปด้วย อาคารบริการเช่าชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ สระผู้ใหญ่ลึก 1.20 เมตร 1 แห่ง  สระผู้ใหญ่ลึก  1.50 เมตร 1 แห่ง สระเด็กลึก  0.60 เมตร และคลองน้ำวนยาวประมาณ  450 เมตร ภายในพื้นที่บริเวณนี้จะมีหอสไลเดอร์ที่ดีไซน์เป็นรูปทรงแท่งสูง 29 เมตร  สำหรับเล่นสไลเดอร์รางตรง  และสไลเดอร์แบบท่อที่คดเคี้ยวไป-มา สร้างความตื่นเต้นให้สำหรับผู้เล่น  และที่สำคัญบนหอสไลเดอร์แห่งนี้สามารถชมวิวบนมุมสูงได้รอบตัว คือ 360 องศา  และอาคารศูนย์อาหารไว้บริการ  อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมพนักงานในด้านการให้บริการภายในพื้นที่ของสวนน้ำ และสิ่งที่สำคัญคือเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย (Security) สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ  และได้เปิดให้บริการรองรับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง   ในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2557  เป็นต้นมา 

   นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้ว  สวนสัตว์จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุด ซึ่งจะมีกิจกรรม เช่น การแสดงความสามารถของแมวน้ำแสนรู้,  ป้อนอาหารนกแก้วซัลคอนัวร์ด้วยมือ,  ให้อาหารแรดขาวด้วยมือ,  Feeding Time  สิงโตขาว. สิงโต และเสือโคร่งอินโดไชนิส,  ป้อนนมแพะ  และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์ขอนแก่น  คือ  ป้อนอาหารให้กับกวางที่ทุ่งแสนกวาง   และ  อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและตื่นเต้น  กับกิจกรรม  Adventure  รถลูจ  หรือ รถแม้ว  รถATV  และมอเตอร์เตอร์จิ๋วนาโนไบค์  สัมผัสกับความท้าทายเหล่านี้ได้ที่บริเวณสวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่น  (ทะเลบนภู)    
          
สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 6455 6340-1 และ 08 6459 4192 
ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ.หรือจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของสวนสัตว์ขอนแก่นได้ที่www.khonkaenzoo.com,   www.facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaenzoo

 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์, โซนทุ่งแสนกวาง นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปคู่กับกวางอย่างใกล้ชิด และสวนน้ำที่ตั้งอยู่บนยอดเขา มีสระน้ำวนและสไลด์เดอร์สูง 15 เมตร: สวนน้ำของสวนสัตว์ขอนแก่น

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

88 หมู่ 8 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
Telephone : 043-306424
Fax : 043-306425
Website : http://www.khonkaenzoo.com/
Email : khonkaenzoo@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดจำหน่ายบัตร 8.00 น. ถึง 16.00 น. เที่ยวชมได้ถึง 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากขอนแก่นขับรถไปตามถนนมิตรภาพ ผ่าน อ.น้ำพองถึงอ.เขาสวนกวาง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปตรงป้ายที่สี่แยกไฟแดง ขับตามเส้นทางที่มีป้ายบอกไปสวนสัตว์อีกประมาณ 7 กิโลเมตรถึงสวนสัตว์ จะเป็นส่วนเก็บค่าผ่านประตู และส่วนที่แสดงสัตว์ก่อน ขับขึ้นไปด้านบนเขาอีกจะเจอสวนน้ำอยู่ทางขวามือ ส่วนซ้ายมือจะเป็น Sky Walk หรือสะพานชมสัตว์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

มีระบบรับจองห้องพักออนไลน์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area