กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

08 June 2018

like 228

1,618 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกในการเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล  แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่

 

1.ห้องสมุดเด็ก เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่สนุกสนานเหมาะสมกับจินตนาการของวัยเด็ก

 

2.ห้องสมุดดนตรี เป็นพื้นที่รวมสื่อสร้างสรรค์ทางดนตรี เสียงเพลง

 

3.ห้องสมุดมีชีวิต สำหรับประชาชนเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย

 

4.โรงละครเคซีซี เป็นโรงละครทันสมัย สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์และเป็นเวทีการแสดง

 

5.จัตุรัสนัดฝัน เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

 

6.ห้องปล่อยแสง เป็นห้องจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ งานศิลปะ และผลงานคุณภาพ

 

7.บ้านของเรา เป็นหอประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา นำเสนอข้อมูลด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์

 

8.โซนมัลติมีเดีย เป็นพื้นที่การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เพื่อการเรียนรู้และงานบันเทิง

 

9.ห้องสมุดไอที เป็นห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมต่างๆ ที่เน้นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การใช้ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หอประวัติเมือง

บ้านของเรา

โซนหอประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา นำเสนอข้อมูลด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์

---------------------------------------------------

 

 ห้องสมุดมีชีวิต

 

ห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดสีสันสดใส เต็มไปด้วยความรู้ที่เปิดกว้างให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งไทย/สากล

---------------------------------------------------

 

ห้องสมุดเด็ก

ห้องสมุดเด็ก

 

เด็กๆ สามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนานได้ในอุทยานการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับวัย อันประกอบด้วยมุมคอมพิวเตอร์ วงล้อนักอ่าน โต๊ะนักประดิษฐ์ และสนามหญ้าแห่งการเรียนรู้

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

โรงละครเคซีซี

 โรงละเคเคซีซ๊

 โรงละครอันทันสมัยด้วยระบบแสง สี และเสียงอันตื่นตาตื่นใจ สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ หนังสั้น อนิเมชั่น เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ทักษะผ่านภาพยนตร์คุณภาพ ทั้งของไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดทางจินตนาการ

 

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

 

ห้องสมุดไอที

 

 

 

ห้องสมุดไอที

ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้บริการ เน้นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ

แผนที่

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 47/2 ถนนนรกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Telephone : 0-3851 1673- 4
Fax : 0-3851 1687 ext.207
Website : http://www.kcc.or.th/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร–วันศุกร์  เวลา 10.00 – 18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

 มีการสมัครสมาชิก โดยลงทะเบียนและถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิกใหม่ 

เยาวชนอายุต่ำกว่า 22 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป    50 บาท/ปี

ผู้ใหญ่อายุ 22 – 59 ปี                                          100 บาท/ปี

ชาวต่างชาติ                                                       200 บาท/ปี

ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับ พระภิกษุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 

อัตราค่าต่ออายุสมาชิก(ใช้บัตรเดิม)

เยาวชนอายุต่ำกว่า 22 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป    30 บาท/ปี

ผู้ใหญ่อายุ 22 – 59 ปี                                           60 บาท/ปี

ชาวต่างชาติ                                                      120 บาท/ปี

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ ใช้ทางด่วนกรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) และใช้ทางออกไปจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา(ถนนหมายเลข 314) ขับเลียบซ้ายไปทางถนนมหาจักรพรรดิ์(ถนนหมายเลข304) ตรงไปสังเกตเห็น มหาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราทางซ้าย ให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าซอยนรกิจ(ปากซอยมี7-11อยู่ตรงหัวมุม และมีธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ฝั่งตรงข้าม) ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราอยู่ทางซ้ายมือ

 

2.รถโดยประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

 

จากจุดจอดรถโดยสารประจำทาง สามารถต่อรถประจำทางหรือรถสองแถวในตัวเมืองฉะเชิงเทรา สาย 1613 สีแดง-เขียว-เหลือง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ที่จอดรถ

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
Activities

27 Jan 2018

20 January 2018
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเสวนากับ คนต้นแบบด้านสุขภาวะ และจิตอาสา กลุ่มแรกของเมืองฉะเชิงเทรา ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะส่วนภูมิภาค และ KCC ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและให้ความรู้ด้านสุขภาวะแก่ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวัย คือ วัยเด็กและเยาวชน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ

14 Nov 2017

24 Nov 2017

31 October 2017
นิทรรศการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)        ก้าวให้ทันอนาคตกับนิทรรศการ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เรียนรู้แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยความร่วมมือสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา   ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    
pav

/

next