กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

30 July 2018

like 274

2,127 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกในการเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล  แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่

 

1.ห้องสมุดเด็ก เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่สนุกสนานเหมาะสมกับจินตนาการของวัยเด็ก

 

2.ห้องสมุดดนตรี เป็นพื้นที่รวมสื่อสร้างสรรค์ทางดนตรี เสียงเพลง

 

3.ห้องสมุดมีชีวิต สำหรับประชาชนเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย

 

4.โรงละครเคซีซี เป็นโรงละครทันสมัย สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์และเป็นเวทีการแสดง

 

5.จัตุรัสนัดฝัน เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

 

6.ห้องปล่อยแสง เป็นห้องจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ งานศิลปะ และผลงานคุณภาพ

 

7.บ้านของเรา เป็นหอประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา นำเสนอข้อมูลด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์

 

8.โซนมัลติมีเดีย เป็นพื้นที่การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เพื่อการเรียนรู้และงานบันเทิง

 

9.ห้องสมุดไอที เป็นห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมต่างๆ ที่เน้นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การใช้ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หอประวัติเมือง

บ้านของเรา

โซนหอประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา นำเสนอข้อมูลด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์

---------------------------------------------------

 

 ห้องสมุดมีชีวิต

 

ห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดสีสันสดใส เต็มไปด้วยความรู้ที่เปิดกว้างให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งไทย/สากล

---------------------------------------------------

 

ห้องสมุดเด็ก

ห้องสมุดเด็ก

 

เด็กๆ สามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนานได้ในอุทยานการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับวัย อันประกอบด้วยมุมคอมพิวเตอร์ วงล้อนักอ่าน โต๊ะนักประดิษฐ์ และสนามหญ้าแห่งการเรียนรู้

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

โรงละครเคซีซี

 โรงละเคเคซีซ๊

 โรงละครอันทันสมัยด้วยระบบแสง สี และเสียงอันตื่นตาตื่นใจ สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ หนังสั้น อนิเมชั่น เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ทักษะผ่านภาพยนตร์คุณภาพ ทั้งของไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดทางจินตนาการ

 

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

 

ห้องสมุดไอที

 

 

 

ห้องสมุดไอที

ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้บริการ เน้นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ

แผนที่

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 47/2 ถนนนรกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Telephone : 0-3851 1673- 4
Fax : 0-3851 1687 ext.207
Website : http://www.kcc.or.th/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร–วันศุกร์  เวลา 10.00 – 18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

 มีการสมัครสมาชิก โดยลงทะเบียนและถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิกใหม่ 

เยาวชนอายุต่ำกว่า 22 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป    50 บาท/ปี

ผู้ใหญ่อายุ 22 – 59 ปี                                          100 บาท/ปี

ชาวต่างชาติ                                                       200 บาท/ปี

ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับ พระภิกษุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 

อัตราค่าต่ออายุสมาชิก(ใช้บัตรเดิม)

เยาวชนอายุต่ำกว่า 22 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป    30 บาท/ปี

ผู้ใหญ่อายุ 22 – 59 ปี                                           60 บาท/ปี

ชาวต่างชาติ                                                      120 บาท/ปี

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ ใช้ทางด่วนกรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) และใช้ทางออกไปจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา(ถนนหมายเลข 314) ขับเลียบซ้ายไปทางถนนมหาจักรพรรดิ์(ถนนหมายเลข304) ตรงไปสังเกตเห็น มหาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราทางซ้าย ให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าซอยนรกิจ(ปากซอยมี7-11อยู่ตรงหัวมุม และมีธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ฝั่งตรงข้าม) ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราอยู่ทางซ้ายมือ

 

2.รถโดยประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

 

จากจุดจอดรถโดยสารประจำทาง สามารถต่อรถประจำทางหรือรถสองแถวในตัวเมืองฉะเชิงเทรา สาย 1613 สีแดง-เขียว-เหลือง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ที่จอดรถ

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

27 Jan 2018

20 January 2018
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเสวนากับ คนต้นแบบด้านสุขภาวะ และจิตอาสา กลุ่มแรกของเมืองฉะเชิงเทรา ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะส่วนภูมิภาค และ KCC ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและให้ความรู้ด้านสุขภาวะแก่ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวัย คือ วัยเด็กและเยาวชน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ

14 Nov 2017

24 Nov 2017

31 October 2017
นิทรรศการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)        ก้าวให้ทันอนาคตกับนิทรรศการ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เรียนรู้แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยความร่วมมือสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา   ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    
pav

/

next