กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11 August 2018

like 287

707 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ แล้วนำไปใช้ปฏิบ้ติอย่างได้ผลต่อไป ดังมีพระราชดำริว่า "ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำหน้าที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัยหนึ่งเป็น "สรุปผลการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ทฤษฎี ป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

แผนที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
Telephone : 053-389228-9 ต่อ 102, 114
Fax : 053-389228-9 ต่อ 0
Website : http://www.hongkhrai.com/
Email : hongkhrai@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเฉพาะวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หยุด เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของตำบลป่าเมี่ยง และตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนถนนหลวง เส้นทางที่ 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร โดยอยู่ทางขวามือ ห่างจากถนนประมาณ 2 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน ในเว็บไซต์ www.hongkhrai.com พร้อมแนบหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน (ระบุ วันที่  เวลา  จำนวนผู้ขอเข้าศึกษาดูงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน)

2.  ส่ง Fax. 053-389228-9 ต่อ 0 หรือ Email : hongkhrai@hotmail.com

3. ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่ 053-389228-9 ต่อ 102 / 114

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No museum available in this area
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area