พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคกลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. ปิดบริการวันจันทร์-วันอังคาร วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่าง ประเทศ 200 บาท บัตรรวม คนไทย 60 บาท ชาวต่าง ประเทศ 350 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 4 ถนนเจ้าฟ้า แขวงวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ศิลปะ / การแสดง
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.0-2282-8525 , 02-281-2224 โทรสาร 02-282-0637 http://https://www.facebook.com/NGbangkok

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เลขที่ 80/1 ริมคลองบางกอกน้อย ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
ค่าบริการ
บัตรปลีก คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท บัตรรวมคนไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 350 บาท (บัตรรวมสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์) สำหรับนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุสามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ศิลปะ / การแสดง
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ค่าบริการ
ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น บริเวณรัฐสภา ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
ค่าบริการ
คนละ 5 บาท
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร บริเวณวัดเบญจมบพิตร 69 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10100

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ศาสนา
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ไม่เก็บค่าเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.0-2224-1396, 0-2224-1402

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 62 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
เครื่องปั่นดินเผา /ชาติพันธุ์
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ไม่เก็บค่าเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 108 หมู่ 2 ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.035-241-587

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / บ้านประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.0-3525-1586, 0-3525-2795 http://https://www.facebook.com/chantharakasemMuseum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ถนนสรศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
ในส่วนของพิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.(ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักชัตฤกษ์)โบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดบริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.30 น.
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้สูงอายุ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.035-251-586, 036-411-458 โทรสาร 036-414-372 http://https://www.facebook.com/KingNaraiNationalMuseum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ถนนเทพสุธิโมลี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 5 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ศาสนา
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร/โทรสาร. 056-405-621 http://www.thailandmuseum.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ถนนมาลัยแมน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / ชาติพันธุ์
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคาร)
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.035-551-040, 035-551-021

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ศูนย์ราชการกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / ชาติพันธุ์ / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร)
ค่าบริการ
ค่าเข้าชม 20 บาท
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.035-535-330 , 035-536-100-1 http://www.fad2.go.th/suphanmuseum/

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย ภายในบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ ริมถนนสาย สุพรรณ-ชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ไม่เก็บค่าเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท (เด็กเข้าชมฟรี) ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี 97 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ศาสนา
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.
ค่าบริการ
ไม่เก็บค่าเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.055-241-717

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร 174 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.055-697-367, 055-697-026 , 055-633-025 http://tiny.cc/8z4pvw, http://https://www.facebook.com/nmramkamhang?fref=ts

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก 69 ถนนประชาราษฎร์ สาย 4 ตำบลเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / เครื่องปั้นดินเผา
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.055-641-571,055-643-166 http://tiny.cc/vsxpvw

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.0-5471-0561,0-5477-2777

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 451 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.0-5322-1308, 0-5340-8568 http://https://www.facebook.com/cmmuseum.edu

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 702 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ต่างชาติ 100 บาท
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.037-211-586

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี 80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
โบราณคดีใต้น้ำ
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ต่างชาติ 100 บาท นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ และพระภิกษุสามเณร ไม่เสียค่าเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.039-391-431-33

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ถนนท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.044-471-167,044-481-269 http://www.finearts.go.th/Phimai_museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.043-514-456,043-519-306 http://www.finearts.go.th/RoiEt_museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ 214 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์- ช่องจอม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / ชาติพันธุ์ / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม (เนื่องจากยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.044-153-054,044-153-041 http://www.finearts.go.th/Surin_museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 318 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 193 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.043-246-170,043-238-173 http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / เครื่องปั้นดินเผา
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า 164 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.075-341-075,075-381-075 http://https://www.facebook.com/munat.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา 155-156 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.077-431-066

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง 217 หมู่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / บ้านประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / เครื่องปั้นดินเผา
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชณิมาวาส ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ศาสนา
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ไม่เก็บค่าเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคาร)
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ
โทร.077-658-358,077-504-105 http://https://www.facebook.com/ji.gooddog

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล ซอย 5 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สาระความรู้
ประวัติศาสตร์ / บ้านประวัติศาสตร์ / วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่จัด
-
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
รูปแบบการบริหารจัดการ
ราชการ
วันเวลาทำการ
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าบริการ
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สาขา/เครือข่าย
-
การติดต่อ