activities IN COMING

  1. Home
  2.    >   Activities in coming
กิจกรรมปี 2018
2018
เดือน
จังหวัด

ALL

มกราคม

24 Jan 2018

18 January 2018
มิวเซียมสยามขอเชิญผู้สนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด ในวงสนทนา Museum inFocusโดยวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อบอกเล่าเรื่องพระเมรุมาศ ใน 2 หัวข้อคือ เวลา 13.00-15.30 น. เรื่อง "พระเมรุมาศพิมานนฤมิต: นิทรรศการสัมผัสพระสุเมรุ" พูดคุยถึงแนวคิดการออกแบบนิทรรศการที่เน้นการสัมผัสวัตถุเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยคุณชาริณี อรรถจินดา สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และ เวลา16.00-18.00 น. เรื่อง "นิทรรศการศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ"โดย คุณชาริณี อรรถจินดา สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และคุณทรงวาด สุขเมืองมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เข้าฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่ 24 มกราคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)สนใจลงทะเบียนที่ https://goo.gl/3iAEGxสอบถามเพิ่มเติม 022252777 ต่อ 431,432

30 Jan 2018

18 January 2018
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ   “อิเหนาในฐานะภาพตัวแทนของสังคมแบบจารีตของชวา/อินโดนีเซีย”  โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม “อัตลักษณ์บาติกยอร์ยากับความสัมพันธ์ทางสังคม” โดย คุณชนกมลย์ คงยก    วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 17.30-19.30น. ณ ห้องไอยรา (ตรงข้ามหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน)   (การบรรยายจะดำเนินรายการเป็นภาษาไทยเท่านั้น / The program will be held in Thai only)

23 Jan 2018

17 January 2018
กลับมาอีกครั้ง กับเสวนา "Museum Infocus 2018" วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ เชิญผู้สนใจร่วมฟัง คิด ถาม ในซีรีส์การบรรยาย (กึ่ง) วิชาการ ที่ชวนทุกคนขบคิด เรียนรู้ และหาคำตอบไปด้วยกัน . สำหรับวันที่ 23 มกราคม 2561 นี้ มิวเซียมสยามเชิญผู้สนใจร่วมฟังและแลกเปลี่ยนในการบรรยาย 2 หัวข้อสำคัญและน่าสนใจ.13.00-15.30 ดร.นนทพร อยู่มั่งมี จาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะบรรยายเรื่อง“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 15.30-17.30 รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะบรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการของพระปรางค์ในศิลปะไทย”เข้าฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสนใจลงทะเบียนที่ https://goo.gl/3iAEGxสอบถามเพิ่มเติม 022252777 ต่อ 431,432

28 Jan 2018

17 January 2018
มิวเซียมสยาม ร่วมกับ Bangkok Fashion Design Week ขอเชิญทุกท่านร่วมเวิร์คช้อป ร่วมถอดรหัสความเป็นเป็นไทยผ่านการออกแบบ "ตราอาร์ม" กับ Workshop มุธราศาสตร์ 101 : อะไรอยู่ในอาร์ม“ตราอาร์ม” เป็นธรรมเนียมยุโรปที่ไทยรับมาปรับใช้อย่างเป็นเวลานาน สะท้อนความเชื่อและคตินิยมที่น่าสนใจ มาร่วมเรียนรู้วิชา “มุทราศาสตร์” ศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์เบื้องหลังสัญลักษณ์ในอารม์ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบตราอาร์มของตนเองเพื่อพิมพ์ลงบนถุงผ้า ก่อนนำกลับไปใช้เป็นของที่ระลึก ในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 17.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม รับจำนวนจำกัดเพียง 55 คน เท่านั้นดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.bangkokdesignweek.com/programme/by-type/4/72 หมายเหตุ : ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเขียนส่วนตัวมาเอง

16 Jan 2018

10 Mar 2018

16 January 2018
มิวเซียมสยาม เชิญชวนให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ.บนเส้นทางของความแตกต่าง ความสับสน การค้นหาตัวตน การถูกจำกัดกีดกั้น .ใคร อะไร เยียวยาตัวตน เยียวยาจิตใจ เป็นพลังผลักพาให้ชีวิตคุณก้าวต่อไป.มิวเซียมสยามอยากให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการค้นพบ การผลักไส การต่อสู้ การยอมรับ การใช้ชีวิต และกำลังใจที่ให้ทุกคนเป็นในสิ่งที่อยากเป็น.เรื่องราวของคุณ จะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนเข้าใจตัวเอง ช่วยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้น.#วิธีการส่งสิ่งของและเรื่องราว- ถ่ายรูปสิ่งของ (อย่างน้อย 1 - 5 ภาพต่อชิ้น) พร้อมเล่ารายละเอียดของวัตถุที่คุณต้องการส่งเข้าคัดเลือกจัดแสดงในนิทรรศการ-เขียนเล่าเรื่องราวของคุณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แรงบันดาลใจที่ได้รับจากได้รับวัตถุชิ้นนั้น ความสัมพันธ์หรือความหมายของวัตถุที่มีต่อตัวคุณ (ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือร้าย เพื่อเตือนใจ ตอกย้ำ หรือรำลึก)- ส่งภาพและเรื่องราว พร้อมข้อมูลติดต่อกลับเข้ามาที่ <queerexhibit@gmail.com> ก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2561- สิ่งของและเรื่องราวที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล - ระยะเวลาการจัดแสดง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ-มิวเซียมสยามมีหน้าที่ในการขนย้าย ดูแลวัตถุระหว่างการขนย้ายและจัดแสดง พร้อมทำประกันภัยให้วัตถุจัดแสดงทุกรายการ.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org

25 Jan 2018

16 Feb 2018

16 January 2018
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และภาคีเครือข่าย  ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และขอเชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ จำนวน ๔ ครั้ง ๒๕ ม.ค. ๖๑    เรื่อง ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                สถานที่จัดงาน : หอประชุม พช.สมเด็จพระนารายณ์ ๑๒ ก.พ ๖๑     เรื่อง อาหารไทย-เทศ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                                  สถานที่จัดงาน : บ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) ๑๓ ก.พ ๖๑     เรื่อง ชาวสยามในสายตาชาวตะวันตก                                                                  สถานที่จัดงาน : หอประชุม พช.สมเด็จพระนารายณ์ ๑๖ ก.พ ๖๑     เรื่อง เหตุปัจจัยการเลือกพื้นที่สร้างเมืองลพบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สถานที่จัดงาน : หอประชุม พช.สมเด็จพระนารายณ์   สอบถามเพิ่มเติม ๐๓๖ - ๔๑๑๔๕๘

09 Jan 2018

21 Jan 2018

08 January 2018
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ Ayutthaya Revivedผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากมรดกวัฒนธรรมงานช่างสมัยอยุธยา Ayutthaya Revived เป็นนิทรรศการที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำเสนอ ๑๐ ผลงานสร้างสรรค์ระหว่างนักออกแบบและ ช่างหัตถศิลป์รุ่นใหม่ ภายใต้แนวความคิด แรงบันดาลใจ และกระบวนการในการถอดความมรดกทางวัฒนธรรม งานช่างสมัยอยุธยา ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบและช่างรุ่นใหม่ เพื่อเพื่อค้นหาแนวทางการสืบทอดและพัฒนา ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป ภายใต้โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี ๒๕๐ ปี  Ayutthaya Revived เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๑ (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

05 Jan 2018

21 Jan 2018

04 January 2018
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝั่งธนฯ - อยุธยานวศิลป์ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี  นิทรรศการภาพถ่ายบันทึกวิถีชีวิตฝั่งธนฯ จัดแสดงร่วมกับสิ่งของที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “รฦกธนบุรี ๒๕๐+” อันเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ที่มีความสนใจทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อาทิ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมาคมสถาปนิกสยาม สถาบันอาศรมศิลป์ มิวเซียมสยาม ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ชมรมสยามทัศน์ กลุ่มรักษ์คลองบางประทุน สำนักพิมพ์ต้นฉบับ สมาคมจดหมายเหตุไทย ICONSIAM เป็นต้น ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี เพื่อหวนรำลึกถึงกรุงธนบุรี อันเป็นราชธานีเก่า ภายใต้ชื่อ โครงการ "รฦกธนบุรี ๒๕๐+" ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "พระยาราชาเศรษฐี - จีนที่สำเพ็ง"

20 Jan 2018

21 Jan 2018

28 December 2017
กลับมาแล้วกับเทศกาลบางกอกแหวกแนว เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยสาระและความบันเทิงในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 20-21 มกราคม 2561 ที่มิวเซียมสยาม จักรพงษ์วิลล่าและโรงเรียนราชินี เทศกาลบางกอกแหวกแนวยังคงอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมทั้งเสวนา เวิร์คช็อปจากวิทยากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ Chris Baker, Julian Thomson, Christina Lamb, Marina Mahatir, Lawrence Osborne, Medeliene Racknagel และคุณวีรพร นิติประภา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิต เปิดตัวหนังสือ งานออกร้านอาหารเครื่องดื่มและสินค้า Art & Crafts มากมาย และที่ขาดไม่ได้ฟรีคอนเสิร์ตสำหรับทั้งสองคืนจากวงดนตรีชั้นนำอย่าง Hugo, Chanudom, Yellow Fang, Rasmee Isan Soul, Yena และวงสิบล้อ  ในครั้งนี้ มิวเซียมสยามได้นำนิทรรศการบางส่วนจากนิทรรศการถาวร “ถอดรหัสไทย” เลือกห้อง “ไทยประเพณี” เพื่อนำเสนอความเป็นไทย ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีของไทย . นำมาร้อยเรียงและนำมาเล่าเรื่องในมุมใหม่ที่ง่ายขึ้น ผ่านทั้ง Mini-Exhibition สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อเอาใจให้กลุ่มครอวครัว เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ได้สนุกสนานร่วมกับลูกๆ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน . นอกจากนี้ ยังมีละครหุ่นมือ โดยคณะ Mommy Puppet คณะละครหุ่นที่ได้รับความนิยม ซึ่งใน Bangkok Edge ในครั้งนี้ ได้นำเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านไทยมานำเสนอ การแสดงละครหุ่นจะถูกแสดง 2 ภาษา แสดงวันละ 2 รอบ รอบแรก 16.00 น. (ภาษาไทย) และรอบสอง 17.00 น. (ภาษาอังกฤษ) โปรดติดตามอัพเดทโปรแกรมได้จากเพจนี้ และสำหรับท่านที่สนใจมาร่วมออกร้านกับเราๆ จะเปิดให้จองพื้นที่ที่นี่เร็วๆ นี้ ท่านที่สนใจซื้อบัตร Chill Pass เพื่อเข้ามาชิลในพื้นที่จักรพงษ์วิลล่า และทัวร์ชมตำหนักสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ chillpass@bangkokedge.com

กุมภาพันธ์

07 Feb 2018

18 January 2018
เชิญชมการอภิปรายและขับร้องดนตรีสากล "เพลงรักจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖" โดยศิลปินจาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

16 Jan 2018

10 Mar 2018

16 January 2018
มิวเซียมสยาม เชิญชวนให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ.บนเส้นทางของความแตกต่าง ความสับสน การค้นหาตัวตน การถูกจำกัดกีดกั้น .ใคร อะไร เยียวยาตัวตน เยียวยาจิตใจ เป็นพลังผลักพาให้ชีวิตคุณก้าวต่อไป.มิวเซียมสยามอยากให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการค้นพบ การผลักไส การต่อสู้ การยอมรับ การใช้ชีวิต และกำลังใจที่ให้ทุกคนเป็นในสิ่งที่อยากเป็น.เรื่องราวของคุณ จะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนเข้าใจตัวเอง ช่วยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้น.#วิธีการส่งสิ่งของและเรื่องราว- ถ่ายรูปสิ่งของ (อย่างน้อย 1 - 5 ภาพต่อชิ้น) พร้อมเล่ารายละเอียดของวัตถุที่คุณต้องการส่งเข้าคัดเลือกจัดแสดงในนิทรรศการ-เขียนเล่าเรื่องราวของคุณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แรงบันดาลใจที่ได้รับจากได้รับวัตถุชิ้นนั้น ความสัมพันธ์หรือความหมายของวัตถุที่มีต่อตัวคุณ (ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือร้าย เพื่อเตือนใจ ตอกย้ำ หรือรำลึก)- ส่งภาพและเรื่องราว พร้อมข้อมูลติดต่อกลับเข้ามาที่ <queerexhibit@gmail.com> ก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2561- สิ่งของและเรื่องราวที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล - ระยะเวลาการจัดแสดง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ-มิวเซียมสยามมีหน้าที่ในการขนย้าย ดูแลวัตถุระหว่างการขนย้ายและจัดแสดง พร้อมทำประกันภัยให้วัตถุจัดแสดงทุกรายการ.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org

10 Feb 2018

18 Feb 2018

16 January 2018
ขอเชิญร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์    วันที่ ๑๐ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง   วันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  กิจกรรมแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

25 Jan 2018

16 Feb 2018

16 January 2018
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และภาคีเครือข่าย  ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และขอเชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ จำนวน ๔ ครั้ง ๒๕ ม.ค. ๖๑    เรื่อง ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                สถานที่จัดงาน : หอประชุม พช.สมเด็จพระนารายณ์ ๑๒ ก.พ ๖๑     เรื่อง อาหารไทย-เทศ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช                                  สถานที่จัดงาน : บ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) ๑๓ ก.พ ๖๑     เรื่อง ชาวสยามในสายตาชาวตะวันตก                                                                  สถานที่จัดงาน : หอประชุม พช.สมเด็จพระนารายณ์ ๑๖ ก.พ ๖๑     เรื่อง เหตุปัจจัยการเลือกพื้นที่สร้างเมืองลพบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สถานที่จัดงาน : หอประชุม พช.สมเด็จพระนารายณ์   สอบถามเพิ่มเติม ๐๓๖ - ๔๑๑๔๕๘

มีนาคม

16 Jan 2018

10 Mar 2018

16 January 2018
มิวเซียมสยาม เชิญชวนให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ.บนเส้นทางของความแตกต่าง ความสับสน การค้นหาตัวตน การถูกจำกัดกีดกั้น .ใคร อะไร เยียวยาตัวตน เยียวยาจิตใจ เป็นพลังผลักพาให้ชีวิตคุณก้าวต่อไป.มิวเซียมสยามอยากให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการค้นพบ การผลักไส การต่อสู้ การยอมรับ การใช้ชีวิต และกำลังใจที่ให้ทุกคนเป็นในสิ่งที่อยากเป็น.เรื่องราวของคุณ จะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนเข้าใจตัวเอง ช่วยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้น.#วิธีการส่งสิ่งของและเรื่องราว- ถ่ายรูปสิ่งของ (อย่างน้อย 1 - 5 ภาพต่อชิ้น) พร้อมเล่ารายละเอียดของวัตถุที่คุณต้องการส่งเข้าคัดเลือกจัดแสดงในนิทรรศการ-เขียนเล่าเรื่องราวของคุณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แรงบันดาลใจที่ได้รับจากได้รับวัตถุชิ้นนั้น ความสัมพันธ์หรือความหมายของวัตถุที่มีต่อตัวคุณ (ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือร้าย เพื่อเตือนใจ ตอกย้ำ หรือรำลึก)- ส่งภาพและเรื่องราว พร้อมข้อมูลติดต่อกลับเข้ามาที่ <queerexhibit@gmail.com> ก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2561- สิ่งของและเรื่องราวที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล - ระยะเวลาการจัดแสดง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ-มิวเซียมสยามมีหน้าที่ในการขนย้าย ดูแลวัตถุระหว่างการขนย้ายและจัดแสดง พร้อมทำประกันภัยให้วัตถุจัดแสดงทุกรายการ.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org

22 Mar 2017

22 Jun 2020

22 March 2017
เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ผ่านการค้นหาฟอสซิลจำลองไดโนเสาร์ ทำให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาว่าสิ่งที่พบมีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับรูปปั้นจำลองตัวการ์ตูนไดโนเสาร์ ฝึกการค้นหา ฝึกความช่างสังเกตของเด็กๆ ผ่านไดโนเสาร์สายพันธ์หลักๆ 6 สายพันธุ์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักสำรวจตัวน้อย และต่อยอดความรู้ความสามารถของเด็กๆ ในอนาคต

เมษายน

22 Mar 2017

22 Jun 2020

22 March 2017
เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ผ่านการค้นหาฟอสซิลจำลองไดโนเสาร์ ทำให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาว่าสิ่งที่พบมีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับรูปปั้นจำลองตัวการ์ตูนไดโนเสาร์ ฝึกการค้นหา ฝึกความช่างสังเกตของเด็กๆ ผ่านไดโนเสาร์สายพันธ์หลักๆ 6 สายพันธุ์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักสำรวจตัวน้อย และต่อยอดความรู้ความสามารถของเด็กๆ ในอนาคต

พฤษภาคม

31 May 2017

31 May 2020

12 June 2017
ค่ายวิทยาศาสตร์ ให้บริการนักเรียนทั้งในและนอกระบบ

24 May 2017

24 May 2020

12 June 2017
นิทรรศการเคลื่อนที่           1. เกมลับสมองประลองปัญญา พบกับเกมห่วงรูปแบบต่างๆ ที่ท้าทายความสามารถ เพื่อฝึก   การแก้ปัญหาและพัฒนาสมอง           2. เกมไฟฟ้าท้ากึ๋น ตื่นเต้นกับเครื่องเล่นเกมไฟฟ้าที่แปลกใหม่ เร้าใจกับการใช้ประสาทสัมผัสที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์           3. ท้าประลองของเล่นจากไม้ ฝึกทักษะบริหารสมองพร้อมการวางแผนกับชุดของเล่นจากไม้    ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน           4. ของเล่นบ่าเก่า เรียนรู้ผ่านการเล่นของเล่นพื้นบ้านสมัยโบราณ พร้อมหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประดิษฐ์เล่นเองที่บ้านได้ เช่น ลูกข่างโว้ จักจั่น ก๊อบแก๊ป งูกินนิ้ว  อีดีด กำหมุน ป๋องแป๋ง สัตว์กะลา โก๋งเก๋ง           5. ของเล่นเน้นวิทย์ สนุกกับการประดิษฐ์ของใช้และของเล่นวิทยาศาสตร์ ด้วยวัสดุหาง่าย ที่อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์           6. ชุมชนคนรักหนังสือ เพิ่มพูนความรู้ ทันโลกทันเหตุการณ์ กับหนังสือดี มีสาระ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ชวนให้อ่าน เช่น อัพเดท สสวท. ชีวจิต           7. ความรู้ติดป้าย เรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการมากมายหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์

17 May 2017

17 May 2019

12 June 2017
รถนิทรรศการวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเคลื่อนที่

10 May 2017

10 May 2019

12 June 2017
เปิดประตูสู่ดวงดาว           เปิดมุมองใหม่ในการดูดาวในโดมฉายดาวเคลื่อนที่ เข้าถึงเนื้อหาแห่งดาราศาสตร์ได้ง่าย ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพยนตร์ 360 องศาเสมือนมีดวงดาวลอยมาอยู่ตรงหน้าสะกดสายตาผู้รับชม

22 Mar 2017

22 Jun 2020

22 March 2017
เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ผ่านการค้นหาฟอสซิลจำลองไดโนเสาร์ ทำให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาว่าสิ่งที่พบมีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับรูปปั้นจำลองตัวการ์ตูนไดโนเสาร์ ฝึกการค้นหา ฝึกความช่างสังเกตของเด็กๆ ผ่านไดโนเสาร์สายพันธ์หลักๆ 6 สายพันธุ์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักสำรวจตัวน้อย และต่อยอดความรู้ความสามารถของเด็กๆ ในอนาคต

มิถุนายน

28 Jun 2017

28 Jun 2020

20 July 2017
เกมลับสมองประลองปัญญา พบกับเกมห่วงรูปแบบต่างๆ ที่ท้าทายความสามารถ เพื่อฝึก   การแก้ปัญหาและพัฒนาสมอง

14 Jun 2017

14 Jun 2020

12 June 2017
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์             จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เน้นการเรียนรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้กระบวนการกลุ่ม จนเกิดการค้นพบและสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

22 Mar 2017

22 Jun 2020

22 March 2017
เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ผ่านการค้นหาฟอสซิลจำลองไดโนเสาร์ ทำให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นหาว่าสิ่งที่พบมีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับรูปปั้นจำลองตัวการ์ตูนไดโนเสาร์ ฝึกการค้นหา ฝึกความช่างสังเกตของเด็กๆ ผ่านไดโนเสาร์สายพันธ์หลักๆ 6 สายพันธุ์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักสำรวจตัวน้อย และต่อยอดความรู้ความสามารถของเด็กๆ ในอนาคต

กรกฏาคม

26 Jul 2017

26 Jul 2020

20 July 2017
ความรู้ติดป้าย เรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการมากมายหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์

19 Jul 2017

19 Jul 2020

20 July 2017
ของเล่นเน้นวิทย์ สนุกกับการประดิษฐ์ของใช้และของเล่นวิทยาศาสตร์ ด้วยวัสดุหาง่าย ที่อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์

12 Jul 2017

12 Jul 2020

20 July 2017
ของเล่นบ่าเก่า เรียนรู้ผ่านการเล่นของเล่นพื้นบ้านสมัยโบราณ พร้อมหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประดิษฐ์เล่นเองที่บ้านได้ เช่น ลูกข่างโว้ จักจั่น ก๊อบแก๊ป งูกินนิ้ว  อีดีด กำหมุน ป๋องแป๋ง สัตว์กะลา โก๋งเก๋ง

05 Jul 2017

05 Jul 2020

20 July 2017
ท้าประลองของเล่นจากไม้ ฝึกทักษะบริหารสมองพร้อมการวางแผนกับชุดของเล่นจากไม้    ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน

สิงหาคม

23 Aug 2017

23 Aug 2020

25 August 2017
มาแล้วนิทรรศการใหม่ กำลังรอคุณมาสัมผัสกับความสนุกสนาน ที่นำเสนอความรู้เรื่องภูมิประเทศทั่วโลก "Science Park"

16 Aug 2017

16 Aug 2020

25 August 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 4 "พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย" พร้อมทำพิธีบวงสรวง

09 Aug 2017

09 Aug 2020

07 August 2017
สำหรับชาวลำปาง และคนเหนือเชิญชมนิทรรศการ "รู้ทันภัยแอลกอฮอล์"จัดแสดงในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560อย่าช้านะจ๊ะ 1 เดือนเท่านั้นมาเรียนรู้สิ่งดีดีเพื่อสุขภาวะกันจ้า......

02 Aug 2017

02 Aug 2020

20 July 2017
รถนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ เป็นรถนิทรรศการที่ออกเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตรฺ์และอวกาศ 

กันยายน

06 Sep 2017

06 Sep 2020

04 October 2017
โลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในระบบสุริยะ มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์หินทั้งสี่ดวงของระบบสุริยะ และเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิต  https://sketchfab.com/models/fca025ccba0a4b82a04b9709049609cc   จัดแสดงฐานนิทรรศการตะลุยดวงจันทร์

ตุลาคม

04 Oct 2017

04 Oct 2020

04 October 2017
กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ได้สร้างผลงานสำคัญทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ โดยกาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆ ที่ใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ และที่สำคัญที่สุด กาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสำรวจและทดลองทางดาราศาสตร์ https://sketchfab.com/models/14c84dbdc0994cf29d899ff45be383fd   จัดแสดงในนิทรรศการนักวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้

ธันวาคม

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้