activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   บรรยายวิชาการ : จีน(อยุธยา) สมัยกรุงธนบุรี
กิจกรรมปี 2018

14 Jul 2018

บรรยายวิชาการ : จีน(อยุธยา) สมัยกรุงธนบุรี

58 views

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ    เรื่อง "จีน (อยุธยา) สมัยกรุงธนบุรี"   

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรอยุธยา     

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐๓๕ ๒๔๑ ๕๘๗ ต่อ๑๔                          

Created Date : 10 July 2018

0

แบ่งปัน

14 Jul 2018

13:00 - 15:00

ถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-241 587

โทรสาร : 035-244 570