activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ อวดภาพเก่าเมืองลพบุรี
กิจกรรมปี 2018

06 Jul 2018

15 Jul 2018

นิทรรศการ อวดภาพเก่าเมืองลพบุรี

43 views

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชม

นิทรรศการ “อวดภาพเก่า เมืองลพบุรี: มรดกแห่งความทรงจำ”

 

เป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายของเมืองลพบุรีเกี่ยวกับทุกแง่มุมของจังหวัดลพบุ

รีซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ได้สำเนาภาพมาจากหอสมุดดำรงราชานุภาพ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

Created Date : 05 July 2018

0

แบ่งปัน

06 Jul 2018 - 15 Jul 2018

09:00 - 16:30

ถนนสรศักดิ์
ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 0-3641 1458

โทรสาร : 0-3641 4372