activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมปี 2018

01 Jul 2018

30 Sep 2018

นิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

68 views

0

แบ่งปัน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี 

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี 

ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

สอบถามโทร.๐๓๕-๕๓๖๑๑๖ **เข้าชมโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม**

 

Created Date : 15 June 2018

0

แบ่งปัน

01 Jul 2018 - 30 Sep 2018

09:00 - 16:00

ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอ ถนนพระพันวษา
ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035-522 191

โทรสาร : 035-522 191