activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   เสวนา ของสะสมมีเรื่องราวไอทีมีเรื่องเล่า ครั้งที 1
กิจกรรมปี 2018

21 Jun 2018

เสวนา ของสะสมมีเรื่องราวไอทีมีเรื่องเล่า ครั้งที 1

48 views

0

แบ่งปัน

กิจกรรมเสวนา “ของสะสมมีเรื่องราว ไอทีมีเรื่องเล่า ครั้งที่ 1” 

โดย อาจารย์อเนก นาวิกมูล นักวิชาการ นักเขียนสารคดี และผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ 

ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้รากฐานของเทคโนโลยีต้นแบบก่อนเข้าสู่ยุคดิจิตอลในปัจจุบัน พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ และคุณค่าในการเก็บสะสมของเก่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

สอบถามข้อมูล: โทร. 02 - 577 9999 ต่อ 4133 หรือ http://www.nsm.or.th

Created Date : 14 June 2018

0

แบ่งปัน

21 Jun 2018

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

โทรสาร : 02-577 9911