activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน” 
กิจกรรมปี 2018

12 Jun 2018

30 Sep 2018

นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน”

57 views

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน”

เป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายความหลากหลาย  ความงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่งดงามพร้อมมีเรื่องเล่าผ่านสถานที่ และผู้คนมากมายของกลุ่มชาติพันธุ์เมืองตองยี 

รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์ฯ 

 

 

Created Date : 13 June 2018

0

แบ่งปัน

12 Jun 2018 - 30 Sep 2018

08:30 - 15:30

อาคาร D2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1
ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 0-5391 7067-8

โทรสาร : 0-5391 7067