activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   บรรยายพิเศษ การรักษาวัตถุมรดกในชุมชน
กิจกรรมปี 2018

06 Jun 2018

บรรยายพิเศษ การรักษาวัตถุมรดกในชุมชน

60 views

0

แบ่งปัน

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา และ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การรักษาวัตถุมรดกในชุมชน"

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น.

Created Date : 06 June 2018

0

แบ่งปัน

06 Jun 2018

09:00 - 10:30

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0-5321-7793, 0-5321-9833

โทรสาร : 0-5321-9833