activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   เสวนาศาสตร์และศิลป์ของงานบันทึกเหตุการณ์ประเทศไทย
กิจกรรมปี 2018

09 Jun 2018

เสวนาศาสตร์และศิลป์ของงานบันทึกเหตุการณ์ประเทศไทย

114 views

0

แบ่งปัน
ขอเชิญร่วมงานเสวนาและบรรยายวิชาการ

หัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์ของงานบันทึกเหตุการณ์ประเทศไทย"

 

จัดโดยสมาคมจดหมายเหตุไทย

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่สนใจสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานนี้ กรุณาติดต่อโดยตรงที่สมาคมจดหมายเหตุไทย ตามเอกสารที่แชร์มานี้เลยครับ

Created Date : 06 June 2018

0

แบ่งปัน

09 Jun 2018

09:30 - 15:30

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281-2224

โทรสาร : 02-282-8525