activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
กิจกรรมปี 2018

25 May 2018

28 Jul 2018

เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

290 views

3

แบ่งปัน
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมกับ บริษํท ไทยเบพเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญชมนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก" 

พร้อมกิจกรรมเสวนา อวดภาพ ถ่ายภาพย้อนยุค สาธิตการถ่ายภาพฟิลืมกระจก จำหน่ายสมุดภาพและของที่ระลึก

ระหว่างวันที 25 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2561 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โทร. 02 - 281 1599 ต่อ 222

Created Date : 01 May 2018

3

แบ่งปัน

25 May 2018 - 28 Jul 2018

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281-2224

โทรสาร : 02-282-8525