activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   งาน "เส้น ไหม ลาย เสียง"  
กิจกรรมปี 2018

127 views

0

แบ่งปัน

ณ หอประชุมปรีชา ชัยรัตน์ 

ศุนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า

จังหวัดอุดรธานี

Created Date : 07 February 2018

0

แบ่งปัน

09 Feb 2018 - 17 Feb 2018

ศูนย์วัฒนะรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี888 ถนน 39 ศาลเจ้าเนรมิต ตำบลหมากแข้ง
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ : 042-242444 หรือ 082-7070666

โทรสาร : 042-242333