activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ 2561
กิจกรรมปี 2018

13 Jan 2018

วันเด็กแห่งชาติ 2561

157 views

0

แบ่งปัน

มาร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย  เข้าใจวิทยาการไฟฟ้าของประเทศไทยและของโลก 

พร้อมสนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย

Created Date : 11 January 2018

0

แบ่งปัน

13 Jan 2018

124/5 หมู่ที่ 1
ตำบลป่าชิง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-536-600

โทรสาร : -