activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   ขอเชิญร่วมชม นิทรรศการ มองกระบี่ผ่านเลนส์ ๕
กิจกรรมปี 2017

08 Dec 2017

05 Jan 2018

ขอเชิญร่วมชม นิทรรศการ มองกระบี่ผ่านเลนส์ ๕

107 views

0

แบ่งปัน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ เปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย"มองกระบี่ผ่านเลนส์ ๕"โดยศิลปินแห่งชาติสาขาภาพถ่าย และศิลปินนักถ่ายภาพจังหวัดกระบี่ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น.นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.ณ อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน หอศิลป์อันดามัน**ไม่มีค่าเข้าชมใดๆ ทั้งสิ้น**

Created Date : 04 December 2017

0

แบ่งปัน

08 Dec 2017 - 05 Jan 2018

09:00 - 16:00

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 097-1800654 หรือ 075-621359

โทรสาร : 075-621359