activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63
กิจกรรมปี 2017

06 Oct 2017

29 Oct 2017

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63

126 views

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะ ร่วมชมนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 (The 63rd National Exhibition of Art) 

การประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นเวทีการประกวดงานศิลปกรรมที่มีความสำคัญระดับประเทศ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2492 โดย การริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ร่วมกับข้าราชการในกรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทย มีความสนใจในงานศิลปะสมัยใหม่ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์งานของศิลปินไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับอารยประเทศ

นิทรรศการกำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ 6 - 29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2822224

Created Date : 30 September 2017

0

แบ่งปัน

06 Oct 2017 - 29 Oct 2017

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281-2224

โทรสาร : 02-282-8525