activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ women's room
กิจกรรมปี 2017

150 views

0

แบ่งปัน

ค้นหาความเป็นสตรีหลากหลายอารมณ์ ความเป็นผู้หญิง ที่เต็มไปด้วยความงดงาม ความลี้ลับ ที่น่าค้นหา ร่วมค้นหาคำตอบกันได้ผ่านงานนิทรรศการ "women's room" โดยศิลปิน ปริทรรศ หุตางกูร และพงศ์พันธ์ ภู่พงศ์ เริ่มเปิดนิทรรศการ วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น.และจัดแสดงต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8-31 สิงหาคม 2560ณ อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน)

Created Date : 13 July 2017

0

แบ่งปัน

08 Aug 2017 - 31 Aug 2017

09:00 - 16:00

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 098 0175862 หรือ 075-621359

โทรสาร :