activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" 
กิจกรรมปี 2017

20 Apr 2017

31 May 2017

"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"

101 views

0

แบ่งปัน
ขอเชิญพบกับ กิจกรรมพิเศษ และ นิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 

ในวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

๐๒-๒๒๔-๔๒๗๙

Facebook: ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Created Date : 19 April 2017

0

แบ่งปัน

20 Apr 2017 - 31 May 2017

10:00 - 17:00

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224-4279

โทรสาร : 02-224-4279