กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

21 April 2017

like 31

299 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นอนุรักษ์และสร้างพลังทางภูมิปัญญาของสังคมพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมจิตใจไปพร้อมกัน

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 

 

 

แผนที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

58/9 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Telephone : 042-211040 ต่อ 115
Fax : 042-241118
Website : http://www.udru.ac.th/culture/
Email : pasakorn1372537@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ตามวันเวลาราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่มีการจัดเก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง