กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า โรงเรียนสตรีวิทยา

พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า โรงเรียนสตรีวิทยา

16 January 2018

like 56

525 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

        พิพิธภัณฑ์นี้นำเสนอพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า และการเสด็จฯ ในฐานะองค์ราชูปถัมภ์ในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียนอันได้แก่ การเป็นประธานในงานฉลองครบครึ่งศตวรรษของโรงเรียน การวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน การมอบรางวัลนักเรียนเรียนดี

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

        สิ่งที่เป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์สมเด็จย่าคือ พระบรมฉายาลักษณ์ ที่มาของภาพเก่าอันทรงคุณค่าของสมเด็จย่า ส่วนหนึ่งมาจากศิษย์เก่าและครูเก่าเก็บไว้ และอีกส่วนหนึ่งได้ไปขอมาจากสำนักพระราชวัง หนึ่งในรูปภาพที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งคือภาพถ่ายหมู่ของนักเรียนชั้นมูลปีที่หนึ่ง (ปัจจุบันคือระดับอนุบาล) ฉายเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ซึ่งมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งยังทรงเป็น ด.ญ. สังวาลย์ ตะละภัฏ อยู่ในภาพด้วย

 

แผนที่

พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า โรงเรียนสตรีวิทยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02-281-6505, 02-282-1626
Fax : -
Website : http://www.satriwit.ac.th/
Email : -

วันและเวลาทำการ

กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

อยู่ติดกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทั้งด้านถนนราชดำเนินกลางและถนนดินสอ 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

-

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง