กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

21 June 2018

like 114

464 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงเกี่ยวกับลักษณะเนื้อไม้ในประเทศไทย โดยเริ่มเก็บตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์ไม้ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2483 จนถึงปัจจุบัน ภายในมีการจัดแสดง 1 โซน ประกอบด้วย

 

1. ตัวอย่างชิ้นไม้ของชนิดไม้ที่ให้เนื้อไม้ในประเทศไทย 

 

2. ตัวอย่างไม้ต้นแบบ เพื่อนำมาศึกษาวิจัยหาค่าคุณสมบัติของไม้กายภาพสมบัติ กลสมบัติ และคุณสมบัติทางวิศวกรรม และคุณสมบัติทางวิศวกรรม 

 

3. ตัวอย่างเนื้อไม้ที่กรมป่าไม้เก็บสะสมรวบรวมไว้เป็นเวลายาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งไม้ไทยและไม้ต่างประเทศมีทั้งหมดกว่า 5,000 ชิ้น จาก 97วงศ์ (Family) 100 สกุล (Genus) 700 ชนิด (Species)

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงคุณสมบัติของเนื้อไม้ด้านพันธุกรรมและคุณสมบัติของไม้ในการนำไปใช้ประโยชน์

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

จัดแสดงชนิดของไม้ที่มีมากกว่า 700 ชนิดซึ่งไม่สามารถหาดูที่อื่น เป็นแหล่งรวมต้นกำเนิดไม้ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทย

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารสุรัสวดีชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone : 02-561-4292-3 ต่อ 5491 คุณอุทารัตน์ ภู่ไพบูลย์
Fax : 02-561-5498
Website : http://new.forest.go.th/research/th/
Email : utharat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

อยู่ภายในกรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน ถัดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนไปเล็กน้อย รถประจำทางสายที่ผ่าน 26,34,39,59,107,129,503,513,522,543

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สามารถติดต่อเข้าชมล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์หรือหนังสือแจ้งล่วงหน้าประมาณ 2 อาทิตย์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

ติดต่อจองล่วงหน้าเพื่อสำรองที่จอดรถ

0

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No knowledge available in this area