กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

11 August 2017

like 6

148 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงเกี่ยวกับลักษณะเนื้อไม้ในประเทศไทย โดยเริ่มเก็บตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์ไม้ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2483 จนถึงปัจจุบัน ภายในมีการจัดแสดง 1 โซน ประกอบด้วย

 

1. ตัวอย่างชิ้นไม้ของชนิดไม้ที่ให้เนื้อไม้ในประเทศไทย 

 

2. ตัวอย่างไม้ต้นแบบ เพื่อนำมาศึกษาวิจัยหาค่าคุณสมบัติของไม้กายภาพสมบัติ กลสมบัติ และคุณสมบัติทางวิศวกรรม และคุณสมบัติทางวิศวกรรม 

 

3. ตัวอย่างเนื้อไม้ที่กรมป่าไม้เก็บสะสมรวบรวมไว้เป็นเวลายาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งไม้ไทยและไม้ต่างประเทศมีทั้งหมดกว่า 5,000 ชิ้น จาก 97วงศ์ (Family) 100 สกุล (Genus) 700 ชนิด (Species)

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงคุณสมบัติของเนื้อไม้ด้านพันธุกรรมและคุณสมบัติของไม้ในการนำไปใช้ประโยชน์

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

จัดแสดงชนิดของไม้ที่มีมากกว่า 700 ชนิดซึ่งไม่สามารถหาดูที่อื่น เป็นแหล่งรวมต้นกำเนิดไม้ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทย

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ไม้ไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารสุรัสวดีชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone : 02-561-4292-3 ต่อ 5491 คุณอุทารัตน์ ภู่ไพบูลย์
Fax : 02-561-5498
Website : http://new.forest.go.th/research/th/
Email : utharat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

อยู่ภายในกรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน ถัดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนไปเล็กน้อย รถประจำทางสายที่ผ่าน 26,34,39,59,107,129,503,513,522,543

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สามารถติดต่อเข้าชมล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์หรือหนังสือแจ้งล่วงหน้าประมาณ 2 อาทิตย์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

ติดต่อจองล่วงหน้าเพื่อสำรองที่จอดรถ

0

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area