กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

30 July 2018

like 267

3,272 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

               

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ศ.ศ.ป. จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเจรจาทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ 

 

     นอกจากนี้ ยังมีหอนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วย

หอศิลปาชีพ จัดแสดงและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานเพื่อสืบสานงานศิลปาชีพทั่วภูมิภาคของไทย จัดแบ่งการแสดงเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในแต่ละภูมิภาคได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศิลปาชีพ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ในการแสดงโขนพระราชทาน

หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมในระดับนานาชาติ โดยแบ่งส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ให้มีควรมาสอดคล้องกัน มีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการทุกๆปี

หอเกียรติยศ จัดแสดงประวัติ เรื่องราว และผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน  ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ ศ.ศ.ป. คัดเลือกขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นผู้สืบทอด และรักษาศิลปหัตถกรรมไทย 

หอนวัตศิลป์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์กับทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงและภูมปัญญา รวมทั้งการใช้วัตถุดิบจากงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมและแบบพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกระแสนิยม   โดยผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ที่จัดแสดง ศ.ศ.ป. ได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักออกแบบ ร่วมกับช่างหรือครูช่างในชุมชนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สร้างแรงดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับมาตรฐานรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

หอสุพรรณ-พัสตร์ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงสำคัญ 2 ส่วน คือ

     ห้องเครื่องทองไทย แบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดครื่องอุปโภค หมวดเครื่องประดับไทยประเพณี หมวดเครื่องบูชา หมวดทองคำเปลว และหมวดเครื่องประดับร่วมสมัย

     ห้องผ้าไทยโบราณ จัดแสดงผืนผ้าและพัสตราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่ง ศ.ศ.ป. เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกเชิงทองคำจากเส้นทอง ผ้าซิ่นตีนจกไหมคำราชสำนักเชียงใหม่ ผ้าเขยไทครั่ง ผ้าซิ่นหมี่ลายโบราณ เป็นต้น

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผลงานเครื่องรักของไทย และอาเซียน ที่หาชมได้ยาก

แผนที่

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
Telephone : 035-367 054-6 ext. 1289/ 1386
Fax : 035-367 051
Website : http://www.sacict.or.th

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา  08.00 - 17.00  น.  

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว

1. ใช้ทางด่วนศรีรัช(สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ขับตามป้ายบอกทางไปบางไทร แล้วชิดซ้ายออกทางหมายเลข 2-16 เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก(ทางหลวงหมายเลข 9) สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แล้วกลับรถใต้สะพานเชียงราก เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3309 ตรงไปประมาณ 3 กม. 

2. ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก(ทางหลวงหมายเลข 9) ขับตรงไปจนถึงสะพานเชียงราก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตรงไปจนเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3309 ตรงไปประมาณ 3 กม. 

2. รถโดยสารประจำทาง สาย 383 (รังสิต) ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยรถจะผ่านหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้า เป็นเวลา 5 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

17 Aug 2016

21 Aug 2016

15 August 2016
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) ขอเชิญชมนิทรรศการ ASEAN Selections 2016 "Innovative craft of Textiles in ASEAN : Accents"  ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  เข้าชมฟรี!   --------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมลพัชร โทรศัพท์ 091-846-9441 Line : information-award   E-mail : aseanselection2016@gmail.com
pav

/

next