กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

11 June 2018

like 311

2,625 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

 

ภายในประกอบด้วย ๒ นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้แก่

 

ห้องจัดแสดง ๑-๒ นิทรรศการ งามสมบรมราชินีนาถ (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) นิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ออกแบบโดยนายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลากว่า ๒๒ ปี และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

ห้องจัดแสดง ๓-๔ นิทรรศการ เครื่องโขน (Dressing Gods and Demons: Costume for Khon) นิทรรศการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องโขนในอดีตที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและฟื้นฟูศิลปกรรมชั้นสูงต่างๆ จนเกิดเป็นเครื่องโขนพระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนให้ดำเนินการจัดแสดงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย

 

ห้องกิจกรรม ออกแบบเพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อคราวโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และเครื่องแต่งกายโขน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : (+66) (2) 225 9420/ (+66) (2) 225 9430
Fax : (+66) (2) 225 9431
Website : http://www.qsmtthailand.org/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น.ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่: 150 บาท
  • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป): 80 บาท
  • นักเรียน/นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว): 50 บาท
  • เด็กอายุ 12-18 ปี: 50 บาท
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี

 

การเดินทาง

 

1. รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 203, 501, 503, 508, 512

 

2. เรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือข้ามฝาก: ท่าเรือท่าช้าง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

กรุณาติดต่อ

 

โทรศัพท์:  02-225-9420

             02-225-9430

 
โทรสาร: 02-225-9431

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

บริการคู่มือนำชมนิทรรศกา และรถเข็นสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

สามารถจอดรถได้ที่ท่าราชวรดิษฐ์, ราชนาวิกสภา

6

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

16 Jun 2018

11 June 2018
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย    ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาพิเศษ “ของขวัญพระราชทานแห่งมิตรภาพและการพาณิชย์จากราชอาณาจักรไทยในพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสหรัฐอเมริกา”  โดยคุณวิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ”  ร่วมด้วย   ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ   ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของขวัญพระราชทานจากราชวงศ์ไทย ทั้งที่จัดแสดงภายในนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ และวัตถุชิ้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำมาจัดแสดง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้(งดการถ่ายภาพระหว่างการเสวนา) หมายเหตุ: บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ   วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. -๑๕.๓๐ น. ราคา: ๑๐๐ บาท สถานที่: ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ๖๐ คน    ติดต่อสำรองที่นั่ง:  ๑. โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.๒. ข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand
pav

/

next