กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

30 July 2018

like 335

2,482 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้เป็นที่ระลึกถึงประวัติและที่มาของชาวจีนที่อพยพและย้ายถิ่นมาอยู่ที่ภูเก็ต  ให้คนไทยในยุคปัจจุบันไดรู้จักบรรพชนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตระหนักตัวตนที่แท้จริง  พร้อมกันนั้นก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศที่อพยพมาทำงานได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจความเป็นอยู่ พฤติกรรม และอุปนิสัยของชาวภูเก็ต  รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็น 15 ส่วน ประกอบด้วย

            1. ห้องจากแดนพญามังกร

            2. สายธารสัมพันธ์

            3. สัมพันธ์ภูเก็ตจีน

            4. น้ำใจพี่น้อง

            5. ดูอดีต

            6. วิถี

            7. หนึ่งยุคสมัย

            8. สีสันพันกาย

            9. ครูสุ่นปิ่น

            10. โรงเรียนจีน

            11. คนจีนสร้างเมือง

            12. สืบทอด

            13. วัฒนธรรมการกิน

            14. ล๊อกเซี่ยนก๊ก

            15. กิจกรรม

           

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ห้องจากแดนพญามังกร

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Telephone : 076-211224
Fax : -
Website : http://www.thaihuamuseum.com/
Email : phuketthaihuamuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.

รอบการบรรยาย

ช่วงเช้า

เวลา  09.30 - 10.30 น. / 11.00 - 12.00 น.

ช่วงบ่าย

เวลา  13.30 -14.30 น. / 15.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

นักท่องเที่ยวชาวไทย               

- ผู้ใหญ่                            50   บาท

- นักเรียน/นักศึกษา            25  บาท

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ    

- ผู้ใหญ่                           200  บาท

- นักเรียน/นักศึกษา           120  บาท

เว้นค่าเข้าชม

- นักบวช พระภิกษุ สามเณร

- ผู้ทุพพลภาพ

- มัคคุเทศก์แสดงบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเดินทาง

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวตั้งอยู่บน ถนนกระบี่ ทางหลวงหมายเลข4020
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารย้อยโภชนา ภูเก็ต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีมาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ (กรุณานำรถออกจากลานจอดก่อนเวลา 17.30 น.)

6

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

13 Jan 2018

10 January 2018
เด็กเข้าชมฟรี สำหรับผู้ปกครองที่พาเด็กมา ลดครึ่งราคา

02 Feb 2017

04 Feb 2017

22 March 2017
******น้อมรำลัก แด่องราชัญ****** ร่วมชมความงานอันเป็นมนต์เสน่ห์แห่งภูเก็ต ในงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง ถนนกระบี่ ถนนพังงา ซอยรมณีย์ และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว    
pav

/

next