กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

27 July 2018

like 291

1,604 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ สำหรับให้การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น

 

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ ธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิตทางด้านธรณีวิทยาและไดโนเสาร์ อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 1.ส่วนบริการ 2.ห้องปฏิบัติการ  ห้องทำงาน ห้องสมุด 3.ส่วนนิทรรศการ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้

 

ส่วนที่ 1 นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดโลก หิน แร่และซากดึกดำบรรพ์

 

ส่วนที่ 2 ห้องโถงใหญ่จัดแสดงโครงร่างไดโนเสาร์เหล็กขนาดใหญ่เท่าตัวจริง กระดูกไดโนเสาร์และแบบจำลองรอยเท้าไดโนเสาร์ บอร์ดจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ มุมสดงข้อมูลแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง และซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ บริเวณนี้ยังสามารถชมห้องปฏิบัติการโบราณชีววิทยาได้ด้วย

 

ส่วนที่ 3 สวนไดโนเสาร์ จัดแสดงหุ่นจำลองเท่าตัวจริงของไดโนเสาร์ทุกชนิดที่พบในประเทศไทย  ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของน้ำตกและป่าไม้ 

 

ส่วนที่ 4 จัดแสดงเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ สกุลมนุษย์ และต้นกำเนิดสายพันธุ์มนุษย์ในประเทศไทย ตามด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี

 

ส่วนที่ 5 ห้องภูเวียง แสดงแบบจำลองภูมิประเทศของอำเภอภูเวียง ประวัติการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวบ้าน

 

นอกจากนิทรรศการภายในห้องนิทรรศการแล้ว ยังมีการจัดแสดงเรื่องหินบริเวณลานกลางแจ้ง และหุ่นจำลองไดโนเสาร์บริเวณด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์อีกด้วย   

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • ประติมากรรมหุ่นโครงเหล็กไดโนเสาร์กินพืชภูเวียง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
Telephone : 043-438 204 to 6
Website : http://www.dmr.go.th/main.php?filename=museum3

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 20 บาท

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกม.ที่ 107 แยกขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 449 กิโลเมตร

 

รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) บริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง และใช้เส้นทางหลวงสาย 2038 ไปอำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง พิพิธภัณฑ์อยู่ก่อนถึงอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร

 

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งทางพิพิธภัณฑ์ก่อนล่วงหน้า

ที่จอดรถ

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

4

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
Activities

11 Aug 2018

25 Aug 2018

16 August 2018
ขอเชิญเที่ยวงาน เปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 11 - 25 ส.ค 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 

13 Jan 2018

10 January 2018
เปิดเส้นทางท่องเที่ยวไดโนเสาร์แห่งที่ราบสูง พบกิจกรรมต่างๆ อาทิ วงศ์วานไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง มหัศจรรย์ขุนเขา เวียงเก่าเมืองน่าอยู่ เกมส์ไดโนเสาร์แรลลี่ เมืองแห่งไดโนเสาร์ การแสดงจากศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ฯลฯ
pav

/

next