กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า

08 June 2018

like 168

396 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ประเทศไทยเริ่มจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มานานกว่า 17 ปี ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ให้ได้ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้ดำเนินการขยายสวนสาขาเพิ่มในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง คือ “สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 มีพื้นที่ประมาณ 340 ไร่ เพื่อการศึกษา วิจัย พรรณไม้มงคล พรรณไม้หายาก สมุนไพร แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้ ก่อให้เกิดคุณค่าทางธรรมชาติที่เพิ่มความร่มรื่นทางร่างกายและจิตใจให้กับชุมชน ประกอบกับจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นศูนย์กลางมรดกทางวัฒนธรรมในอดีต ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ตาล, มะขาม, มะพร้าว, หมาก, พลู, พิกุล, บุนนาค, มะขวิด ฯลฯ 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พรรณไม้มงคล พรรณไม้หายาก และสมุนไพร 

แผนที่

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Telephone : 055-019633, 080-130-3883
Fax : 055-910248-9
Website : http://www.qsbg.org/2015_qsbg-sukhothai/index.asp

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 -16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จาก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) ตรงไปตามถนน ผ่านมหาวิทยาลัยนเรศวร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข 126) ก่อนถึงสามแยกเอ็กซ-เรย์ ตรงไปจนถึงสี่แยกที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข 12 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ตรงไปจนถึงทางแยกที่เลี้ยวซ้ายไป อ.เมือง จ.สุโขทัย ไม่ต้องเลี้ยวซ้าย ให้ตรงไปอีกจะเป็นทางหลวงหมายเลข 125 ตรงไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตรจะถึงทุ่งทะเลหลวง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

-

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area