กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

12 April 2018

like 64

4,346 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง โปรดเกล้าฯ ให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง


รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน  (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

ประณีตศิลป์สืบสมัย (ส่วนจัดแสดงประณีตศิลป์ในหมู่พระวิมาน อยู่ในระหว่างปรับปรุงการจัดแสดง)  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก ที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ จัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ

 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02-224 1333
Fax : 02-224 1370
Website : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)
เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

คนไทย 30 บาท   ชาวต่างประเทศ 200 บาท

นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สมาชิกICOM ICOMOS พระภิกษุ สามเณร และ

นักบวชทุกศาสนาไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางธรรมดา  สาย 3 6 9 19 30 33 43 53 59 64 65 70 80 82 91 123 124 201 503 506 507 A2

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

12 Apr 2018

16 Apr 2018

12 April 2018
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  โดย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ขอเชิญประชาชนร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุ และเทพนพเคราะห์  เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  และชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “เทพนพเคราะห์” ศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักการบูชาเทวดาที่เสวยอายุตามหลักโหราศาสตร์  ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

13 Jan 2018

10 January 2018
พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   

16 Sep 2016

21 Sep 2016

25 August 2016
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม มหกรรมพิพิธภัณฑ์ Thailand Museum Expo 2016 "มนต์เสน่ห์พิพิธภัณฑ์ไทย" เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร - ชมนิทรรศการพิเศษ "ของดีมีมาอวด" รวบรวมของชิ้นเยี่ยม ของแปลก ของหายากจากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศทั้งของรัฐและเอกชน จำนวนกว่า 100 ชิ้น (ระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2559 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) - การออกร้านของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน - การเสวนาทางวิชาการ - โชว์ของล้ำค่า พระเครื่อง พระบูชา เครื่องลายครามฯ    

21 Aug 2016

04 August 2016
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ร่วมกับกรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการบรรยายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย---------- เรื่อง "อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยและเอกสารดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ที่กรุงปารีส"วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร---------- หัวข้อ อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย วิทยากรโดย นายภูธร ภูมะธน นายอารี สวัสดี นายวิษณุ เอื้อชูเกียรตินายปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ นายวรพล ไม้สน---------- หัวข้อ เอกสารดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ที่กรุงปารีสวิทยากรโดยรศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรองที่นั่ง/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ (เวลาทำการ พุธ - อาทิตย์)อีเมล์: myubon_mu@hotmail.com----------***หมายเหตุ***ท่านใดที่ลงชื่อสำรองที่นั่งเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๙ แล้วนั้นเราได้นำเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องสำรองซ้ำ
pav

/

next
news
[เปิดรับสมัคร] ผู้เข้าร่วมอบรม"นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ"วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาคเคมี คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ & กรมศิลปากร & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ >> goo.gl/xZGbsM อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสมัครได้ที่ >>> goo.gl/S6QE2d
pav

/

next