กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

17 August 2018

like 518

9,028 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก  ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

  • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
  • นิทรรศการหมุนเวียน
  • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากการชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น "สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.)" จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน" 
2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC 
3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย 

แผนที่

มิวเซียมสยาม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02 225 2777
Fax : 02 225 2775
Website : http://www.museumsiam.org/
Email : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

 

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 411

 สำหรับเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ : ลงทางด่วนที่ด่านยมราช วิ่งเข้าเส้นหลานหลวง สนามหลวง ผ่านวัดพระแก้ว วิ่งตรงมาทางวัดโพธิ์ ก่อนถึงโรงเรียนวัดราชบพิตรจะมีทางบังคับให้เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้ากรมที่ดิน เลี้ยวขวาอีกทีหน้า สน.พระราชวัง วิ่งมามิวเซียมสยามอยู่ซ้ายมือ

 

2.รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524

 

3. -รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีวงเวียนใหญ่ แล้วนั่งรถประจำทางสาย 82

   -รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีหัวลำโพง แล้วนั่งรถประจำทางสาย 1, 3, 53

 

4. เรือด่วน : ลงท่าเรือท่าเตียนหรือท่ายอดพิมาน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

24

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

19 Sep 2018

23 Sep 2018

05 September 2018
มิวเซียมสยาม ขอเชิญทุกคนร่วมค้นหาความหมาย กับปริศนาที่ซุกซ่อนอยู่ กับกิจกรรม : ถอดรหัส 'กลอักษร' ไทย เนื่องในโอกาสพิเศษ วันพิพิธภัณฑ์ไทย(19 กันยายน) ชวนทุกคนร่วมค้นหาและเรียรู้เรื่องราวการถอด “กลบท” ที่ดึงความรู้ในเรื่องราวของ “ภาษาไทย” จากในห้อง “ไทยแปลไทย” เนื้อหาองค์ความรู้ของนิทรรศการถาวร “ถอดรหัสไทย” ที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ หลากหลาย ได้เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของภาษาไทย และอัจฉริยะของผู้นำภาษาไทยมาใช้อย่างน่าสนใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการนำภาษาไทยไปต่อยอดได้อย่างหลากหลาย.ร่วมเรียนรู้วิธีการอ่าน พร้อมแข่งขันในกิจกรรม Walk Rally ยกทีมร่วมค้นหาและถอด “กลบท” ในรูปแบบต่างๆ มาไขปริศนาหาคำตอบที่วัดพระเชตุพนฯ ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากมิวเซียมสยาม! ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย • วันที่ 19 -22 กันยายน 2561 วันละ 2 รอบรอบแรก 10.00 – 12.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม)รอบสอง 13.00 – 15.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม) • วันที่ 23 กันยายน 2561 วันละ 3 รอบรอบแรก 10.00 – 12.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม)รอบสอง 13.00 – 15.00 น.(รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม)รอบสาม 15.00 – 17.00 น. (รอบละ 30 คน/ กลุ่มละ 5 คน มี 6 กลุ่ม) หมายเหตุ วันที่ 22 กันยายน 2561 มิวเซียมสยามมีการจัดกิจกรรมพิเศษ จึงเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ได้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานมาแล้วเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org)   พิเศษ! วันที่ 19 กันยายน 2561 เข้าชมมิวเซียมสยามฟรี เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้เล่นถอนกลบทรูปแบบต่างๆ ที่ห้อง “ไทยอลังการ” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ฟรี ลงทะเบียนได้ที่  https://www.ticketmelon.com/museumsiam/thaifont  ***วิธีการลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ Ticketmelon*** เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ticketmelon.com จากนั้น ค้นหากิจกรรม "ถอดรหัส 'กลอักษร' ไทย" หรือเลื่อนด้านล่างและคลิ๊ก (หรือสามารถคลิ๊กเข้าไปที่ https://www.ticketmelon.com/museumsiam/thaifont) เมื่อคลิ๊กเข้ามาแล้วจะพบหน้ากิจกรรม และรอบกิจกรรม (สำหรับผู้ที่ใช้ผ่าน Smart Phone ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง ส่วนผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ PC จะอยู่ที่ด้านซ้าย) ให้ท่านเลือกรอบกิจกรรมที่ท่านต้องการ โดยการเลือกที่นั่งรอบที่ต้องการให้เป็น "1" จากนั้น กด "Buy Ticket"*ลงทะเบียนได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น ถ้าต้องการลงทะเบียนให้เพื่อนต้องลงทะเบียนอีกรอบ หากท่านยังไม่ได้ล็อกอินหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บสามารถลงทะเบียนด้วยรับ Facebook หรือสมัครด้วยอีเมล เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ยืนยันในการลงทะเบียนหน้างานอีกครั้ง เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ทางระบบจะส่งอีเมลให้ท่าน เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ท่านสามารถ นำ QR Code และข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการลงทะเบียนหน้างานได้เลยครับ ***#หมายเหตุ*** วิธีการสำรองสิทธิ์ ให้ท่านเลือกรอบกิจกรรมที่ท่านต้องการเข้าร่วม และเลือกจำนวน "1" และคลิ๊ก "Buy Ticket" และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  กรุณาใส่ชื่อและนามสกุลจริงในการลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  การลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนซ้ำ ทางทีมงานจะสำรองที่นั่งเพียงที่นั่งเดียว หากต้องการสำรองที่นั่งเพิ่ม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนของท่านในการลงทะเบียน วันที่ 22 กันยายน 2561 มิวเซียมสยามมีการจัดกิจกรรมพิเศษ "Muse Pass Min Concert มันส์ยกแก็งค์" ซึ่งในวันดังกล่าว มิวเซียมสยามจะเปิดบริการให้เฉพาะผู้ที่ได้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานเท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกิจกรรมถอดรหัสกลอักษรไทย" จะสามารถเข้าเวิร์คช้อปในอาคารนิทรรศการ แต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่คอนเสิร์ตได้ หากท่านต้องการร่วมชมคอนเสิร์ตและร่วมกิจกรรมอื่นๆ กรุณาซื้อบัตรเข้าร่วมงานควบคู่กัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 407 ------------------------------------------ รายละเอียดกิจกรรม • วันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 (พุธ – เสาร์)รอบแรก10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม10.30 – 11.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ11.00 – 12.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ รอบสอง13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม13.30 – 14.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ14.00 – 15.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ • วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 รอบแรก10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม10.30 – 11.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ11.00 – 12.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ รอบสอง 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม13.30 – 14.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ14.00 – 15.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ รอบสาม 15.00 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม15.30 – 16.00 น. อธิบายให้ความรู้กลบทในรูปแบบต่างๆ16.00 – 17.00 น. ไขปริศนาที่วัดพระเชตุพนฯ  

22 Sep 2018

05 September 2018
Museum Siam PresentsMuse Pass Mini Concert : มันส์ยกแก๊งส์เสาร์ที่ 22 กันยายน 2561.สนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับบัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass Season 6 ที่มีก๊วนแก๊งส์มิวเซียมมากันพร้อมพรั่งในครั้งนี้ พร้อมกับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮิต นำทีมโดย - Season Five- นนท์ ธนนท์- BNK48.นอกจากนี้ยังได้พบกับการแสดงของ Museum Show และ Idol Fan Song บนเวทีอีกด้วย!.บัตรเข้าร่วมกิจกรรมราคา 600 บาท/ท่านสิทธิพิเศษ สำหรับทุกท่านที่ซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass Season 6 ท่านละ 2 ใบ (มูลค่า 598 บาท) รับพร้อมกันในวันงาน .ซื้อบัตรเข้างานได้ที่ www.ticketmelon.comเริ่มขายบัตรวันที่ 7 กันยายน เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/279339439459793/

12 Aug 2018

25 Aug 2018

16 August 2018
    มิวเซียมสยาม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมภาพยนตร์กับเทศกาลหนังเพื่อความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ "Queer Film Festival" กิจกรรมประกอบนิทรรศการหมุนเวียน ชุด ชาย หญิง สิ่งสมมุติ ที่คัดสรรภาพยนตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจัดฉายให้ทุกท่านได้ชม พร้อมเสวนาจากผู้กำกับและบุคคลที่อยู่ในแวดวงได้เสวนาก่อนชมภาพยนตร์  . จัดกันต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคม ณ ลานอัฒจันทร์ มิวเซียมสยาม ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า! . ------------------------------------------------ #ตารางการจัดกิจกรรมและฉายภาพยนตร์ *สามารถดูเรื่องย่อและตัวอย่างภาพยนตร์ได้ที่ https://www.museumsiam.org/event-detail.php?MID=12&CID=60&SID=130&CONID=3094&MDNID=-1 ------------------------------------------------ . วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (18.30-23.30 น.) 18.30 – 20.00 น. ฉายภาพยนตร์เควียร์ 5 เรื่อง 1. Deep Inside 2. Vous Vous Soviens De Moi?  3. Erotic Fragments No. 1,2,3  4. She is My Best Friend  5. Upside Down 20.10 – 20.35 น. พูดคุยกับผู้กำกับเควียร์ไทย หัวข้อ : เรื่องความเควียร์ในยุคนั้น เป็นอย่างไรสังคมเปิดกว้างแค่ไหน และการทำเป็นหนังออกมานั้น ต้องผ่านอะไร อย่างไรบ้าง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากยุคปัจจุบันระหว่างยุคแรกเริ่มของดิจิตัล มายุคสังคม เวรี่ดิจิตัลสุดๆ  นำโดย - คุณนนทวัฒน์ นำเบญจพล : ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี และคิวเรเตอร์ของชุดหนังทั้ง 5 เรื่อง - คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ : ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่อง Deep Inside - คุณนิโรธ รื่นเจริญ : สุดยอดแฟนพันธ์แท้ออสการ์ 20.45 – 21.15 น. เสวนาก่อนฉายภาพยนตร์กับผู้กำกับภาพ หัวข้อ :หลังเลนส์กล้องของภาพยนตร์ “call me by your name” โดย คุณสยมภู มุกดีพร้อม (ผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Call Me by Your Name) 21.20 – 23.30 น. ฉายภาพยนตร์ “Call me by Your Name”  . ------------------------------------------------- . วันที่ 18 สิงหาคม 2561 (18.30-20.40น.) 18.30 – 19.00 น. เสวนาก่อนฉายภาพยนตร์กับผู้กำกับภาพยนตร์หัวข้อ :หนังชายรักชาย และความหลาหลายทางเพศ โดย คุณอนุชา บุญยวรรธนะ ( ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องมะลิลา) 19.05 – 20.40 น. ฉายภาพยนตร์ “มะลิลา” . ------------------------------------------------- . วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (18.30-20.40น.) 18.30 – 19.00 น. เสวนาก่อนฉายภาพยนตร์กับนักแสดงนำหัวข้อ : เรื่องราวของ Joleen โดย Joey “Joleen” Mataele, protagonist 19.05 – 22.40 น. ฉายภาพยนตร์ “LEITIS IN WAITING” *มี Sub Title ภาษาไทย . ขอขอบคุณการสนับสนุนและเอื้อเฟื้อภาพยนตร์ในกิจกรรมครั้งนี้ - G Village - United - M-Pictures- Mobile Lab - Bangkok Screening Room  . #ชายหญิงสิ่งสมมุติ #GenderIllumination #MuseumSiam #ให้ทุกกาเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด . #หมายเหตุ :  - กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป - การแสดงจัดบริเวณสนามหญ้า รบกวนผู้ชมทุกท่านกรุณาเตรียมเสื่อมาเอง - สำหรับผู้สูงอายุ ทางทีมงานมีเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุบริเวณพื้นที่การแสดง - ระหว่างการฉายภาพยนตร์ ขอความร่วมมือทุกท่านห้ามบันทึกภาพและวีดีโอโดยเด็ดขาด - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 410

12 Aug 2018

18 Aug 2018

09 August 2018
ต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ชวนทุกครอบครัวมาเที่ยวหรรษากับการนั่งรถรางเที่ยวมิวเซียมสยาม ชมบรรยากาศของเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดประสบการณ์ทางวัฒนธรรม สนุกกับแหล่งเรียนรู้ตลอดเส้นทาง .วันที่ 12, 14, 15, 16, 17 และ 18 สิงหาคม 2561 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม เนื่องจากมิวเซียมสยามปิด)ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 17.30 น. *ไม่เสียค่าใช้จ่าย.- ท่า ศาลหลักเมือง(ซอยหับเผย) ถึง มิวเซียมสยามรอบที่ 1 เวลา 09.30 น. (รอบแรก) รอบที่ 2 เวลา 11.30 น.รอบที่ 3 เวลา 13.30 น.รอบที่ 4 เวลา 15.30 น.รอบที่ 5 เวลา 17.30 น. (รอบสุดท้าย).- ท่า มิวเซียมสยาม ถึง ศาลหลักเมือง(ซอยหับเผย) ซึ่งจะมีจุดจอดรับ-ส่งเพิ่มเติมคือ ท่าช้าง, ท่ามหาราช และท่าพระจันทร์ รอบที่ 1 เวลา 10.30 น. (รอบแรก)รอบที่ 2 เวลา 12.30 น.รอบที่ 3 เวลา 14.30 น. รอบที่ 4 เวลา 16.30 น. (รอบสุดท้าย) .นอกจากนี้ ทุกคนครอบครัวที่พาคุณแม่มาเที่ยวมิวเซียมสยาม ยังสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “สิงหาหรรษา พาแม่เที่ยว” โปรโมชั่นพิเศษ พาคุณแม่และครอบครัวเข้าชมมิวเซียมสยามฟรี 1,000 ครอบครัว ตลอดเดือนสิงหาคมนี้!.ร่วมสนุกรับสิทธิพิเศษด้วยกติกาง่ายๆ 1. พาคุณแม่มาเที่ยวที่มิวเซียมสยาม2. กดติดตามเฟซบุ๊ก FB.com/Museumsiamfan3. ถ่ายภาพครอบครัวสมาชิกที่มิวเซียมสยาม4. Post ภาพ พร้อมติดแฮชแท็ก#travelwithmom2018 #museumsiam และแสดงให้เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร.#หมายเหตุ- วันที่ 12 สิงหาคม 2561 มิวเซียมสยามเปิดให้ #เข้าชมฟรี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าชมได้ฟรี โดยไม่ต้องร่วมกิจกรรม- และวันที่ 13 สิงหาคม 2561 มิวเซียมสยาม #ปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันจันทร์- จุดจอดรับ-ส่งเพิ่มเติมคือ ท่าช้าง, ท่ามหาราช และท่าพระจันทร์ ซึ่งสามารถจอดรถรับและส่งได้ แต่จะไม่จอดนานและไม่สามารถระบุเวลาได้ หากต้องการรอรถตามตารางที่แจ้ง จะยึดตามเวลาตามจุดที่จอดรอรับตามที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น- ระยะเวลาในการเดินทางแต่ละรอบอาจมีความแตกต่างกัน ตามแต่สภาพการจราจรในช่วงเวลานั้นๆซึ่งอาจช้ากรือเร็วไม่เท่ากัน - รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า- สอบถามข้อมูลโทร 02-225-2777 ต่อ 411,409

15 Jul 2018

05 July 2018
Muse Playground กิจกรรม "แปลงร่าง! : จับความเชื่อไทย ใส่คาแรคเตอร์ดีไซน์" ครั้งที่ 3   กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆ กับ Workshop กิจกรรมการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อและจินตนาการของคุณ สู่คาแรคเตอร์สุดแนวในรูปแบบของตัวคุณเอง ปลดล็อคมุมมองใหม่ในเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อ ที่นำมาต่อยอดสู่ตลาดคาแรคเตอร์ร่วมสมัยได้ โดย คุณธนวัฒน์ มุนินทร์นิมิตต์ นักวาดภาพและคาเรคเตอร์ดีไซเนอร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเป็นที่โด่งดังในต่างแดน   พบกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 มิวเซียมสยาม ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น   ลงทะเบียนได้ที่ https://www.museumsiam.org/event-detail.php?MID=12&CID=60&SID=130&CONID=3050&MDNID=-1  *การลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 ครั้งเท่านั้น   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะพบกับ - ปลดล็อคความคิดด้านการตีความทางศาสนา - การเชื่อมโยงความคิดด้านความเชื่อและการออกแบบเข้าด้วยกัน - สอดแทรกด้วยกรณีศึกษาจากวัฒนธรรมป็อปต่างๆ - ทดลองสวมบทบาทศิลปิน ออกแบบตัวละครความเชื่อในรูปของคุณ   ------------------------------------------   #กำหนดการกิจกรรม - 13.00 เริ่มดิจดรรม วิทยากรแนะนำตัวเอง พูดถึงที่มาที่ไป โชว์ผลงานที่เคยผ่านมา - 13.30 เสวนากับผู้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดและแนวคิด - 14.00 พักเบรก - 14.15 อธิบายขั้นตอนการดีไซน์คาแรคเตอร์แนวคิดการทำงานจริงระหว่างเวิร์คชอป - 15.30 บรรยายสรุปเปรียบเทียบคาแรคเตอร์ดีไซน์กับความเชื่อและนำกรณีศึกษาเรื่องความเชื่อที่ถูกนำมาเป็นสินค้าของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกัน - 16.00 เสร็จสิ้นกิจกรรม   ------------------------------------------   #หมายเหตุ - การลงทะเบียน 1 คนต่อ 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนซ้ำ ทางทีมงานจะสำรองที่นั่งเพียงที่นั่งเดียว หากต้องการสำรองที่นั่งเพิ่ม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนของท่านในการลงทะเบียน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกรุณาเตรียมเครื่องเขียนที่ตนเองถนัดมาด้วย - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 406
pav

/

next
promotions

Muse Pass   16 ชม. ·  เรียก Grab ไปมันกันยกแก๊งส์ที่งาน Muse Pass Mini Concert .ผู้ใช้ใหม่ รับส่วนลด 50%* 2 ครั้ง (*ลดสูงสุด 100 บาทต่อครั้ง) ใส่รหัส : MP100 New users Get 50%* off / 2 rides (*Maximum discount at THB100 / ride) Promo Code : MP100 .ทุกผู้ใช้ รับส่วนลด 50 บาท 2 ครั้ง ใส่รหัส : MP50 All users Get THB50 off / 2 rides Promo Code : MP50 --------------------Muse Pass Mini Concert วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 | 18.00 น. | มิวเซียมสยามบัตรเข้างาน 600 บาท/คน ซื้อได้ที่ www.ticketmelon.com/museum-siam/muse-pass-mini-concert*** คอนเสิร์ตกลางแจ้ง / บัตรยืนทุกใบ

free

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ Happy Mother Day! กับกิจกรรมสุดพิเศษจากมิวเซียมสยาม "สิงหาหรรษา พาแม่เที่ยว" เข้าชมมิวเซียมฟรี 1,000 ครอบครัว ตลอดเดือนสิงหาคม นี้.ด้วยกติกาง่าย...นิดเดียว1.พาคุณแม่มาเที่ยวที่มิวเซียมสยาม2.กดติดตามเฟซบุ๊ก Museumsiamfan3.ถ่ายภาพครอบครัวสมาชิกที่มิวเซียมสยาม4.Post ภาพ พร้อมติดแฮชแท็ก#travelwithmom2018 #museumsiam  

free

มิวเซียมสยาม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ขอมอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” สำหรับผู้ถือเพียงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงพร้อมบัตรประชาชน สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 .นอกจากมิวเซียมสยามแล้ว ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมส่งความสุขจากการไปเที่ยวให้ทั่วถึงกัน อาทิ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนพฤกษศาตร์ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ .สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีดังนี้- มิวเซียมสยาม- สวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง (เชียงใหม่,สุโขทัย,พิษณุโลก,ขอนแก่น,ระยอง) - สวนสัตว์ 7 แห่ง ได้แก่ กทม., ชลบุรี, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สงขลา, ขอนแก่น และอุบลราชธานี -ส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ “การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว” ของ “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ซึ่งมีมากกว่า 40 รายการ
pav

/

next
news
มิวเซียมสยามจัดกิจกรรม “Muse Pass Mini Concert มันส์ยกแก็งส์” โปรเจกต์พิเศษในโครงการบัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass Season 6 เอาใจคนรุ่นใหม่ หวังขยายฐานนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ นำโดย Season Five, BNK48 รุ่น 2 และ นน ธนนท์ (แชมป์จากThe Voice ซีซั่น 1 และ The Mask Singer ซีซั่น 4) พร้อม Museum Show โชว์พิเศษจากพิพิธภัณฑ์โครงการการแสดงพิเศษแทนความรัก จากกลุ่มแฟนคลับศิลปิน ร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.30 – 21.30 น. ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ เปิดให้จองบัตรแล้วทาง www.ticketmelon.com สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ “มิวพาส” ซีซัน 6 “มันส์ยกแก๊งส์” บัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ได้ฟรีถึง 63 แห่ง ทั่วประเทศ และส่วนลดร้านอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกที่ร่วมรายการ รวมมูลค่ากว่า 4,500 บาท ในราคาบัตรเพียง 299 บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศจำนวน 63 แห่งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้แก่สังคม สนองนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต   นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า มิวเซียมสยามเห็นถึงโอกาสของการเปิดพื้นที่ในมิวเซียมสยาม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอื่น นอกเหนือจากเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และยังเป็นการดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มารู้จักกับพื้นที่พิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และสามารถตอบสนองกับไลฟ์สไตล์คนปัจจุบัน และมุ่งหวังว่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของคนกลุ่มนี้ให้หันมาสนใจ และท่องเที่ยวหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์และเหล่งเรียนรู้ต่อไป กิจกรรม “Muse Pass Mini Concert มันส์ยกแก็งส์” ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ มิวเซียมสยาม โปรเจกต์พิเศษส่งท้ายซีซั่น ที่จัดขึ้นเพื่อให้มุ่งหวังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์หรือยังไม่รู้จักกับมิวเซียมสยาม ได้เข้ามาเที่ยวชม เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ขยายฐานผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าชมจะได้พบกับกิจกรรมในงานมากมาย อาที ชมมินิคอนเสิร์ตศิลปินในดวงใจ BNK 48 รุ่น 2 , วง Season 5 และ นนท์ ธนนท์(แชมป์จากThe Voice ซีซั่น 1 และ The Mask Singer ซีซั่น 4) การแสดง Museum Show สุดพิเศษจากพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ อาทิ  การแสดงโขนประยุกต์จากหมู่บ้านโขน จ.นครปฐม, การแสดงจากพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่!, การแสดง “Idol Fan Song” จากแฟนคลับที่ต่อยอดแรงบันดาลสู่การสร้างสรรค์งานเพลงมอบให้แก่ไอดอลที่ตนเองชื่นชอบ, กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานจากการออกบูธของเหล่าพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในบัตร Muse Pass อาทิ พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่ , สยามเซอร์เพนทาเรียม , ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล , หมู่บ้านโขน พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมและอิ่มอร่อยกับคาราวาน Food Truck ภายในงาน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษดังกล่าว สามารถซื้อบัตรมิวพาส 2 ใบ ในราคา 600 บาท ซึ่งจะได้รับริสต์แบนด์การเข้าชมคอนเสิร์ต(สำหรับ 1 คน)จำนวน 1 ใบ นอกจากจากนี้ ยังมีแพ็คเกจพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรรวมกันเป็นกลุ่ม จำนวน 4 คน ราคา 2,400 บาท จะได้รับบัตรมิวพาส 8 ใบ พร้อมสิทธิลุ้นรับรางวัล “เพื่อนกันไปมันส์ยกแก็งส์” จากผู้สนับสนุนมากมาย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), บัตรเครดิต KTC, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์(Thai Lion Air), สวนสนุก VRX และอีกมากมาย สิทธิพิเศษแบบนี้ เฉพาะผู้ที่มามันยกแก้งส์เท่านั้น ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้แล้วผ่านเว็บไซต์ www.ticketmelon.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-225-2777 ต่อ 524 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ facebook.com/musepass
เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะคู่สมรสผู้นํากลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) จาก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้เกียรติเยี่ยมชม มิวเซียมสยาม โดยมีคณะผู้บริหารของมิวเซียมสยามร่วมให้การต้อนรับ
มิวเซียมสยามของดให้บริการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.เพื่อร่วมให้การต้อนรับคู่สมรสของผู้นำกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา-แม่โขง และจะเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนายกบแดงและทีมงานมิวเซียมสยามต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มิวเซียมสยาม ร่วมกับ Canon ประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิทธภัณฑ์สกาลที่ชวนทุกคนมาถอดรหัสกันด้วย Quiz พิเศษ ในห้องนิทรรศการถอดรหัสไทย ห้อง "ไทยเชื่อ" เพื่อส่งเสริมการเรียนตามธีม "Hyperconnected museums: New approaches, new publics" ซึ่งกำหนดโดย International Council of Museum (ICOM) โดยกิจกรรมที่มิวเซียมสยามจัดในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ และความเข้าใจเรื่องความเชื่อของคนไทย ถอดรหัสความเชื่อผ่านควิซสนุกๆ ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ พร้อมถ่ายรูปแล้วพิมพ์เป็นที่ระลึกติดไม้ดมือกลับบ้านกันไปอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ Canon Thailand สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ Canon Pixma รุ่น TS9170 สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมและปริ้นท์เตอร์ที่สามารถพิมพ์รูปสวยๆ ให้กับเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ     
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ห้องคลังความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อเข้าศึกษาดูงานคลังความรู้ข้อมูลดิจิทัลและระบบการทำงานในห้องคลังความรู้ พร้อมเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม โดยในครั้งนี้ นางฆัสรา ขมวรรณ มุกดาวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับและนำชมในครั้งนี้
pav

/

next