กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

11 February 2018

like 88

2,620 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก  ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

  • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
  • นิทรรศการหมุนเวียน
  • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากการชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น "สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.)" จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน" 
2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC 
3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย 

แผนที่

มิวเซียมสยาม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02 225 2777
Fax : 02 225 2775
Website : http://www.museumsiam.org/
Email : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น.

 

ค่าเข้าชม

 

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 411

 สำหรับเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ : ลงทางด่วนที่ด่านยมราช วิ่งเข้าเส้นหลานหลวง สนามหลวง ผ่านวัดพระแก้ว วิ่งตรงมาทางวัดโพธิ์ ก่อนถึงโรงเรียนวัดราชบพิตรจะมีทางบังคับให้เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้ากรมที่ดิน เลี้ยวขวาอีกทีหน้า สน.พระราชวัง วิ่งมามิวเซียมสยามอยู่ซ้ายมือ

 

2.รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524

 

3. -รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีวงเวียนใหญ่ แล้วนั่งรถประจำทางสาย 82

   -รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีหัวลำโพง แล้วนั่งรถประจำทางสาย 1, 3, 53

 

4. เรือด่วน : ลงท่าเรือท่าเตียนหรือท่ายอดพิมาน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

14

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

22 Feb 2018

23 Feb 2018

19 February 2018
กลับมาอีกครั้ง กับเสวนา "Museum Infocus 2018" วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ เชิญผู้สนใจร่วมฟัง คิด ถาม ในซีรีส์การบรรยาย (กึ่ง) วิชาการ ที่ชวนทุกคนขบคิด เรียนรู้ และหาคำตอบไปด้วยกัน กับ 4 หัวข้อใหม่    ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://goo.gl/ZkqAWC  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432 ------------------------------------ 22 กุมภาพันธ์ 2561 งานพิพิธภัณฑ์กับคนตาบอด : Audio Descriptionเวลา 13.30-15.30 น. งานจากคนเสียงดีเพื่อคนตาบอด อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา 22 กุมภาพันธ์ 2561 งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการเวลา 15.30-17.30 น. เบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยบุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักการศึกษาอิสระ และ ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักการศึกษา มิวเซียมสยาม 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประวัติศาสตร์สร้างอะไรกับชีวิตมนุษย์เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Reenactment การจำลองประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ คอสเพลย์เวลา 15.30-17.30 น. พยัญชนะ ชลศรานนท์ และ ปิณฑี พานิชอัตรากลุ่ม Reenactment ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://goo.gl/ZkqAWC ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432

24 Feb 2018

19 February 2018
Workshop ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับอาหารไทย ลิ้มชิมรสชาติดั้งเดิมที่มีมาสมัยโบร่ำโบราณ สู่การเรียนรู้และประยุกต์น้ำพริกในแบบไม่เหมือนใคร   ชวนเพื่อนๆ มาออกแบบน้ำพริกสูตรใหม่ของตัวเอง กับ กิจกรรม "Workshop น้ำพริก : จุดเริ่มต้นของอาหารไทย" โดย คุณกฤช เหลือลมัย นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี และพ่อครัวที่ปรุงอาหารได้แปลกรสแต่ถูกลิ้น ในวันเสาร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.   ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม คนละ 120 บาท ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 0819274808 ด่วน! รับสมัครเพียง 48 คนเท่านั้น   น้ำพริกตำหรับใหม่...จะอยู่ในมือคุณ!   หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าลงทะเบียน รวมค่าอุปกรณ์และวัตถุดิบในการร่วมกิจกรรมแล้ว รับลงทะเบียนทางโทรศัพท์เท่านั้น สำรองที่นั่งและสอบถาม โทร. 02 225 2777 ต่อ 409 มือถือ.081 927 4808 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00 น.) --------------------------------------------------- กำหนดการ กิจกรรม workshop น้ำพริกจุดเริ่มต้นของอาหารไทย  12.30 – 13.00 น.             ลงทะเบียนรับประทานอาหารว่าง (เครื่องดื่ม) 13.00 – 13.15 น.             เริ่มกิจกรรม  เกริ่นนำกิจกรรมนี้กับนิทรรศการ ถอดรหัสไทย โดยเจ้าหน้าที่มิวเซียมสยาม 13.15 – 14.15 น.             สาธิตการทำน้ำพริก, เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอาหารไทย และจุดเริ่มต้นของอาหารไทย 14.15 – 15.30 น.             ให้แต่ละคนออกแบบน้ำพริกในสูตรของตัวเอง พร้อมตั้งชื่อน้ำพริกส่งตัวแทนกลุ่ม มาแนะนำน้ำพริกสูตรของตัวเอง กลุ่มละ 2 นาที 15.30 – 16.00 น.             ซักถามข้อสงสัย ทำแบบประเมิน และสรุปกิจกรรม   หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17 Feb 2018

12 February 2018
ชวนกันมาปูเสื่อดูหนังนั่งชิวยามเย็นที่สนามหญ้ามิวเซียมสยามอีกครั้ง กับภาพยนตร์สารคดีเอาใจคนรักหนังสือ "How to make a book with Steidl"   ในยุคปัจจุบันต้องเรียกได้ว่าเป็นยุคของสื่อดิจิทัล ที่กำลังจะทำให้สื่อทางกายภาพในยุคก่อนหายไป ไม่ว่าจะเป็น เทปคลาสเซ็ต, CD, DVD หรือแม้แต่ม้วนวิดีโอ ก็ถูกแทนที่ด้วยสื่อดิจิทัลไปหมดแล้ว แต่หนังสือยังคงเป็นสื่อสุดท้ายที่ยังมีฐานความนิยมอย่างเหนียวแน่น เพราะ "หนังสือที่ผ่านการจัดทำอย่างทุ่มเทจิตใจคือสิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่าเสมอ" ไปร่วมอินและฟินกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 - 19.45 น. ณ สนามหญ้าด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

10 Feb 2018

29 January 2018
มิวเซียมสยามชวนเที่ยว ต่อยอดความรู้จากนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” กับกิจกรรมสุดพิเศษTRIP “วิวัฒนาการพระปรางค์และคติความเชื่อ ณ วัดเก่าแก่ย่านฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร” ร่วมทริปชมพระปรางค์ 3 แห่ง อาทิ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, วัดราชบูรณราชวรวิหาร “วัดเลียบ” และ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดย อาจารย์ศานติ ภักดีคำ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดทริปการเดินทางกิจกรรมดีๆ แบบนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.ค่าใช้จ่ายคนละ 120 บาท พร้อมรถตู้บริการชมพระปรางค์ระหว่างทริป (ชำระเงินตอนลงทะเบียนในวันจัดกิจกรรม) รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้นสำรองที่นั่งและสอบถาม โทร. 02 225 2777 ต่อ 409 มือถือ.081 927 4808 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00 น.)***หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า.#MuseumSiam #MusePlayground

24 Jan 2018

18 January 2018
มิวเซียมสยามขอเชิญผู้สนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด ในวงสนทนา Museum inFocusโดยวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อบอกเล่าเรื่องพระเมรุมาศ ใน 2 หัวข้อคือ เวลา 13.00-15.30 น. เรื่อง "พระเมรุมาศพิมานนฤมิต: นิทรรศการสัมผัสพระสุเมรุ" พูดคุยถึงแนวคิดการออกแบบนิทรรศการที่เน้นการสัมผัสวัตถุเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยคุณชาริณี อรรถจินดา สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และ เวลา16.00-18.00 น. เรื่อง "นิทรรศการศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ"โดย คุณชาริณี อรรถจินดา สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และคุณทรงวาด สุขเมืองมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เข้าฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่ 24 มกราคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)สนใจลงทะเบียนที่ https://goo.gl/3iAEGxสอบถามเพิ่มเติม 022252777 ต่อ 431,432
pav

/

next
promotions

free

มิวเซียมสยาม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ขอมอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” .สำหรับผู้ถือเพียงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงพร้อมบัตรประชาชน สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 .นอกจากมิวเซียมสยามแล้ว ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมส่งความสุขจากการไปเที่ยวให้ทั่วถึงกัน อาทิ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนพฤกษศาตร์ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ .สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีดังนี้- มิวเซียมสยาม- สวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง (เชียงใหม่,สุโขทัย,พิษณุโลก,ขอนแก่น,ระยอง) - สวนสัตว์ 7 แห่ง ได้แก่ กทม., ชลบุรี, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สงขลา, ขอนแก่น และอุบลราชธานี -ส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ “การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว” ของ “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ซึ่งมีมากกว่า 40 รายการ
pav

/

next
news
เมื่อวันที่ 30 มการาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน คณะผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นำโดย นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นำคณะเข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี นายพิพัฒน์พงศ์  อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กันอย่างเป็นทางการ  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา โดยมีจุดประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พัฒนานิทรรศการถาวรให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เกิดปฏิสัมพันธ์และมิติใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการเกิดประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ลงมือทำ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงปลายปี 2561
มิวเซียมสยาม ชวนผู้สนใจร่วม กิจกรรม “มิวเซียม อินโฟกัส”ประจำเดือนมกราคม ได้แก่  การเสวนา “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบบแผนพระราชพิธี ตลอดจนคติความเชื่อทางศาสนาที่มีอิทธิพลกับการประกอบพระราชพิธี   การเสวนา “วิวัฒนาการพระปรางค์ในศิลปะไทย” วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทย ที่ได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อทางศาสนา     การเสวนา “พระเมรุมาศพิมานนฤมิต : นิทรรศการสัมผัสพระสุเมรุ” เรียนรู้แนวคิดการออกแบบนิทรรศการพระเมรุมาศที่เน้นการสัมผัสวัตถุเพื่อผู้พิการทางสายตา   และการเสวนา “นิทรรศการ ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย : พระเมรุมาศจุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ” เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเรื่องราวจากงานพระเมรุมาศเพื่อความเข้าใจศาสตร์แห่งสถาปัตยกรรมไทย กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมได้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/3iAEGx สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-225-2777 ต่อ 431 หรือดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/museumsiamfan
เก็บทุกภาพบรรยากาศและความประทับใจจากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 "กาลครั้งหนึ่ง ณ มิวเซียมสยาม" ตอน ไทยละเล่น ไทยประเพณี ที่มิวเซียมสยามเนรมิตให้สนามรอบมิวเซียม กลายเป็นสวนสนุกที่ประยุกต์ประเพณีไทยต่างๆ ให้น้องได้สนุกสนานกัน สนุกได้ทั้งครอบครัว พร้อมเปิดบริการให้เข้าชมนิทรรศการชุด "ถอดรหัสไทย" ฟรีทั้งครอบครัว . ขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนที่มาสนุกกันในวันนี้ หวังว่าจะได้รับความประทับใจและความสนุกกลับบ้าน  . และนอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของมิวเซียมสยาม และสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ ในวันนี้ครับ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด : น้ำดื่มอควอเรียส  - บริษัท โอเวอร์ซีส์ เรยอง อินดัสเตรียล จำกัด  - บริษัท นานมี จำกัด  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์โลหะประดิษฐ์  - บริษัทเอลเลฟิน และโรงแรมหรรษา  - เจ้าของสินค้าแบรนด์พีรอัศ : ลูกอมจูปาจุ๊ปส์ . แล้วปีหน้ามาพบกันใหม่นะครับ ^_^   เก็บทุกภาพบรรยากาศและความประทับใจจากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 "กาลครั้งหนึ่ง ณ มิวเซียมสยาม" ตอน ไทยละเล่น ไทยประเพณี ... โพสต์โดย Museum Siam บน 12 มกราคม 2018
ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม Night at The Museum 7 ตอน "งิ้ว : กล้า ก้าว" ทีผ่านไปแล้วทั้ง 3 วัน คือวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 ณ มิวเซียมสยาม มีเพื่อนๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากกว่าหมื่นคนเลยทีเดียว! วันนี้ นายกบแดงขอเก็บภาพบรรยากาศสนุกๆ มาฝากทุกคนกันครับ . ในวันแรก ที่วันนี้ เรามีกิจกรรมพิเศษ กับภาพพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการเริ่มต้น 4 โมงเย็นด้วยกิจกรรมพิเศษกับการเดินชมงาน Night at The Museum กับกิจกรรมพิเศษในธีม "งิ้ว : กล้า ก้าว" นำโดย ผอ.ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) และ อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ที่ปรึกษาพิเศษของมิวเซียมสยาม พร้อมนักแสดงรุ่นใหม่ที่มาร่วมท้าทายความกล้าในครั้งนี้ กับ คุณเซิ่นเจิ้น - พสธร ทรงถาวรทวี และคุณบอล จิตรภาณุ กลมแก้ว ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย . และต่อด้วยการเปิดกิจกรรม Night at The Museum 7 อย่างเป็นทางการที่ได้รับเกียรติจากพันธมิตรพิพิธภัณฑ์จาก Muse Pass ทั้ง 14 แห่งที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนื่งในกิจกรรม Night at The Museum 2017 ในครั้งนี้ครับ . ขอบคุณทุกคนที่มาสนุกกับ #NightatTheMuseum7 #งิ้ว #กล้าก้าว และโอกาสนี้ นายกบแดงขอเป็นตัวแทนทีมงานทุกคน ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรม ขอน้อมรับทุกคำติชม และขออภัยอย่างยิ่งหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดภายในกิจกรรมนี้ . นายกบแดงและทีมงานทุกคน ขอสัญญาอีกครั้งอย่างตั้งใจ ว่าเราจะพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในครั้งต่อๆ ไป แล้วพบกันใหม่ใน #NightatTheMuseum8 นะครับ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับนิทรรศการผ่านเสียงบรรยายภาพ ใจดูหูฟัง สัญจรครั้งที่ 1 “สัมผัสภาพพ่อด้วยหัวใจ” ที่มิวเซียมสยาม และ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกันนำเสนอนิทรรศการชุดพิเศษ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการจัดแสดงภาพและสื่อที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน .กับการจัดแสดงนิทรรศการผ่านเสียงบรรยายภาพ ให้ผู้ชมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการชมนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้และรูปแบบของการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ในลักษณะที่คนตาบอดและผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กับบุคคลสายตาปกติ ด้วยการจัดแสดงรูปภาพและภาพยนตร์ที่มีการจัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description ตลอดจนภาพนูนต่ำ ภาพนูนสูง รูปปั้นและรูปจำลองต่าง ๆ.ภายในนิทรรศการ ผู้ชมทั้งทุกคน ทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและผู้บกพร่องทางการมองเห็นจะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน- สัมผัสกับงานศิลปะและภาพถ่ายที่ได้รับแรงบันด่าลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัส - การแสดงภาพถ่ายพร้อมการใช้เสียงบรรยายภาพผ่านเสียงบรรยายให้ผู้บกทางการมองเห็นสัมผัสถึงภาพที่อยู่ตรงหน้าได้พร้อมกัน- การจุัดฉายภาพยนตร์รูปแบบเสียงบรรยายภาพ Audio Description จำนวน 3 เรื่องได้แก่ พระมหาชนก, คุณทองแดง และ บองขวัญ ซึ่งได้รับการสนับนุนภาพยนตร์จากบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.นิทรรศการผ่านเสียงบรรยายภาพ ใจดูหูฟัง สัญจรครั้งที่ 1 “สัมผัสภาพพ่อด้วยหัวใจ” เปิดให้เข้าชมแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารนิทรรศการ มิวเซียมสยาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ------------------------รอบฉายภาพยนตร์ประจำนิทรรศการผ่านเสียงบรรยายภาพสัญจร “ใจ ดู หู ฟัง สัมผัสภาพพ่อด้วยใจ”- รอบที่ 1 เวลา 10.30 - 12.30 น. เรื่อง พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน)- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 15.30 น. เรื่อง ของขวัญ- รอบที่ 3 เวลา 16.00 - 17.30 น. เรื่อง คุณทองแดง (ฉบับการ์ตูน)
pav

/

next