กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์

01 August 2017

like 42

207 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์ ได้ถูกจัดสร้างขึ้น โดยเป็นดำริของ หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้น พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมากสมควรที่จะอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นในการสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2525 และมีวัตถุประสงค์คือการเผยแพร่และแสดงตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป คงประโยชน์ในด้านการวิจัยค้นคว้า และเพื่อรักษาตัวอย่างทรัพยากรบางชนิดที่หายาก

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วยตู้จำลองสภาพของธรรมชาติที่เคยปรากฏในบริเวณพระนคร สภาพป่า ความเป็นอยู่ในยุคต้นๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ที่มีหลักฐานว่าเคยพบในบริเวณกรุงเทพมหานครไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า มีการรวบรวมสิ่งของบริจาค เช่น เขาสัตว์ กระโหลกสัตว์ หนังสัตว์ที่หายากและสิ่งของธรรมชาติอื่น ๆ จัดทำเป็นตู้เก็บสิ่งของและห้องจัดแสดงแบบจำลองสภาพธรรมชาติของป่าในลักษณะต่าง ๆ ชนิดละ 1 ตู้ คือ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณผลัดใบ ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน ป่าพรุน้ำจืด และสภาพทุ่งหญ้า มีคำอธิบายรายละเอียดประกอบ ให้บริการแก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • แต่ละตู้กระจกนั้นจะเป็นการจำลองสภาพธรรมชาติที่พบในประเทศไทย พร้อมทั้งได้รวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์สตัฟฟ์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ มาจัดแสดงให้ชมอย่างสวยงามเสมือนจริงเขา
  • สัตว์ กะโหลกสัตว์ หนังสัตว์
  • ท่อนไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ไม้ประดู่ ไม้สัก ไม้พะยูง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone : 0-2579-0170
Website : http://www.ku.ac.th/org/oamc/natx.htm
Email : info.kuff@ku.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถประจำทางสาย 26, 29, 34, 39, 59, 503, 524, 114, 522
  • รถยนต์ ให้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์อยู่ทางประตูฝั่งถนนพหลโยธิน ด้านหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

-

3

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area