กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 August 2018

like 347

1,432 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การแสดง จัดประชุม อบรม สัมมนา อนุรักษ์ การให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • การจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
  • การจัดแสดงดนตรี การแสดง การประชุม สัมมนา การ ฝึกอบรม เวิร์คชอป
  • จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากงานศิลปะต่างๆ

แผนที่

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

239 ถนนนิมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Telephone : 053 - 218 280
Fax : 053 - 218 280
Website : http://cmuartcenter.finearts.cmu.ac.th/
Email : cmuartcenter@finearts.cmu.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00  - 17.00 น.

หยุดวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ที่จอดรถ

ลานจอดรถด้านหน้าหอนิทรรศการฯ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

01 Aug 2018

01 August 2018
รายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND)     รางวัลชนะเลิศ      ทีม HCM  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ทีม MADs-1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ทีม PPM  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   รางวัลชมเชย  2 รางวัล - ทีม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง - ทีม B2P  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย **หมายเหตุ** ทุกทีมจะต้องเข้ารับรางวัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ) ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

06 Jul 2018

29 Jul 2018

02 July 2018
นิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่าง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย Seable Holidays : นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดครั้งที่ 2   เปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา14:00  จัดแสดง: 6 - 29 กรกฎาคม 2561 เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานที่: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินท์)   "Seable Holidays" นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย โดยการนำผลงานในนิทรรศการพิเศษ “ความสุขที่สัมผัสได้” ที่เคยจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย มาจัดแสดงร่วมกับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยคณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับเปิดประสบการณ์การรับชมผลงาน ในแบบ รูป เสียง สัมผัส ให้กับ กลุ่มผู้พิการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูล และแนวคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในผลงานศิลปวัตถุจำลอง เสมือนตัวแทนการกล่าวถึงสัญลักษณ์ (Land mark) ของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในประเทศทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

28 Jun 2018

22 June 2018
รายชื่อ 22 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND)     (1) SA CG (2) เม็ดเล็กพริกขี้หนู (3) infinite bkp (4) โครตระห่ำล่าทมิฬ (5) User (6) Baron Night (7) Black Board (8) Roses have thorns. (9) Two beautiful (10) chang noi (11) HelloMROwl (12) Mr.Merry (13) CTT (14) I'm here (15) EQuanimity (16) MADs-1 (17) HCM (18) CG by BC-BAT (19) Blue (20) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 1 (21) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 2 (22) B2P       **หมายเหตุ** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน 3D ReCap Program เพื่อนำไปพัฒนาผลงานตามแนวทางของ สพร. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ)   ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

19 Jun 2018

29 Jun 2018

13 June 2018
นิทรรศการผลงานศิลปะและออกแบบของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เปิดนิทรรศการ: วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 18.00 - 20.00 น. จัดแสดงงาน: วันที่ 20 - 29 มิถุนายน เวลา 09.00 - 17.00 น.(ปิดวันจันทร์) เข้าชมฟรี  

16 Jun 2018

13 June 2018
สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแอนดี้ โกลด์สเวิร์ธตี้ ศิลปินผู้ออกเดินทางสำรวจโลกและตัวตนของเขาไปพร้อมๆ กับการสร้างงานศิลปะบนภูมิทัศน์ต่างๆ ไม่ว่าจะในธรรมชาติ ในเมือง หรือแม้กระทั่งบนร่างกายของตนเอง   หลังจากร่วมงานกันในหนังสารคดีอันน่าทึ่งเรื่อง Rivers and Tides เมื่อ 16 ปีก่อน โกลด์สเวิร์ธตี้ กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับโทมัส ไรเดลไชเมอร์อีกครั้งในหนังเรื่องนี้ แอนดี้พาคนดูไปสำรวจตัวตนของเขาเองผ่านโลกนี้ และผลกระทบจากการทำงานศิลปะมายาวนานหลายปี ในขณะเดียวกันกับที่เขาแปรเปลี่ยนร่างกายตนเองให้เป็นงานศิลปะ มันยังแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ทั้งเปราะบาง ส่วนตัว พิถีพิถันและแข็งแกร่งความยาว - 93 นาที/ ผู้กำกับ – โทมัส ไรเดลไชเมอร์/ ภาษา – อังกฤษ (คำบรรยาย – ไทย)    กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Art Center)ร่วมกับเพจชาวเชียงใหม่ต้องการดูหนังเรื่องนี้, กลุ่ม untitled for film, กลุ่มปันยามูฟวี่คลับ, กลุ่ม Moving Image ด้วยความร่วมมือจาก Documentary Club     สถานที่: โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินทร์ วันและเวลา: เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 เวลา 14.00 น.  ค่าใช้จ่าย: ราคาตั๋ว เรื่องละ 100 บาท จำหน่ายตั๋วหน้างาน เริ่มจำหน่ายเวลา 13.00 น. สอบถามเพิ่มเติม:  084 0296421
pav

/

next
news
ภาพยนตร์สถาน (Cinematheque) คือ สถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ ในฐานะที่ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสินค้าขายความบันเทิง นั่นคือเป็นงานศิลปะ ทัศนศิลป์   หอภาพยนตร์ ณ นครปฐม เป็นภาพยนตร์สถานหลัก  ในการให้บริการศึกษาค้นคว้าและจัดกิจกรรม เช่น การฉายภาพยนตร์ นิทรรศการ การบรรยาย การอบรม โดยเฉพาะการฉายภาพยนตร์มีอุดมการณ์ว่าภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาแก่ผู้ชม    ภาพยนตร์สถาน ณ เชียงใหม่ เกิดจากความปรารถนาของหอภาพยนตร์ ที่จะแผ่ขยายภารกิจการให้บริการไปสู่ประชาชนในภูมิภาค เป็นโครงการนำร่องเพื่อต่อยอดสู่การเกิดภาพยนตร์สถานในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต   โดยการนำกิจกรรมต่างๆ ไปจัดใน รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาดความจุ 100 ที่นั่งคันแรกในเอเชีย ซึ่งจะไปจอดเป็นโรงทดลองภาพยนตร์สถาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   -ช่วงเช้าและบ่าย ทำหน้าที่เป็นโรงหนังโรงเรียน ให้โรงเรียนต่างๆ นำนักเรียนมาชมภาพยนตร์ตามโครงการโรงหนังโรงเรียน -ช่วงเย็น ทำหน้าที่เป็นโรงหนังทางเลือกของชุมชน จัดรายการฉายภาพยนตร์ที่หลากหลายสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ -วันเสาร์-อาทิตย์ มีรายการฉายภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่เน้นสำหรับครอบครัว รวมทั้งจัดกิจกรรมสนทนาพูดคุยเพื่อต่อยอดความคิดกับวิทยากรรับเชิญในแง่มุมต่าง ๆ โดยใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ภาพยนตร์สถานเชียงใหม่(ฉบับทดลอง) จัดระหว่างวันที่ 29 ม.ค - 24 ก.พ 61 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบตารางการจัดฉายได้ที่ http://www.fapot.org/th/news_detail.php?id=523 ดาวโหลดโปรแกรมแบบ PDF ที่ http://www.fapot.org/files/images/screening_high-qua.pdf   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fapot.org และ Facebook Page หอภาพยนตร์ Thai Film Archive 
pav

/

next