กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

 1. Home
 2.    >   Museum Thailand
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

27 July 2018

like 386

1,840 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)

เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทยและยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมีห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 50 ปีแต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงและความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1. ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ใช้พื้นที่ 2 ชั้น เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร โดยมีทั้งหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ ฯลฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง และมีพื้นที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีห้องประชุมรองรับทีมที่ต้องการทำงานศึกษาวิจัยแบบ co-working space และห้องฉายภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมีมุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยผู้ก่อตั้ง ธปท. ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้งธนาคารกลางภายใต้บริบทที่ท้าทายซึ่งยังมีความร่วมสมัย  

2. พิพิธภัณฑ์ ธปท. ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวเงินตราตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเงินตราและความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนความท้าทายในการดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 

3. นิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ เช่น นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ห้องเก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ต้นฉบับสำหรับนักวิชาการในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งนิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ และกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (edutainment) เช่น กิจกรรมวันเด็ก การแข่งขันตอบคำถามหรือประกวดโครงการที่สร้างการเรียนรู้ การเสวนาโดยนักคิด นักเขียน และศิลปิน

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร : จัดแสดงให้เห็นถึงการออกแบบธนบัตร เครื่องพิมพ์ธนบัตรรุ่นแรกจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งต้องใช้ประกอบกันเพื่อพิมพ์ธนบัตร 1 ฉบับ ได้แก่ เครื่องพิมพ์สีพื้น เครื่องพิมพ์เส้นนูน และเครื่องพิมพ์เลขหมายลายเซ็น พร้อมทั้งวีดีทัศน์ แบบ switchable glass ที่เล่าเรื่องราวการก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทย เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกัน

นิทรรศการห้องเรื่องเล่า ธปท. : จัดแสดงวีดีทัศน์ภารกิจหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ โดยจัดแสดงภายใน ห้องมั่นคง” ซึ่งเคยใช้เป็นที่เก็บธนบัตร และสิ่งพิมพ์มีค่าของธนาคาร เป็นหนึ่งในห้องที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของประเทศ โดยภายในยังคงลักษณะเดิมของห้องเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือประตูเหล็กนิรภัย

นิทรรศการเงินตรา :  จัดแสดงในพื้นที่ 2 ชั้น เริ่มต้นตั้งแต่การจัดแสดงเหรียญลิเดียที่มีอายุ 2,600 ปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหรียญกษาปณ์ของโลก เรื่อยมาจนถึงเหรียญและเงินรูปแบบต่าง ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งมีอาณาจักรต่าง ๆ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ต้อนตัน (รัชกาลที่ 3)

ถัดมาเป็นนิทรรศการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ธนบัตรแบบหนึ่งจนถึงแบบปัจจุบัน จัดแสดงควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รวมทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จัดทำขึ้นในโอากาสพิเศษต่าง ๆ เช่น เหรียญทองคำและพันธบัตรทองคำ เป็นต้น 

นิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. : จัดแสดงภารกิจในการดำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ที่มีนัยต่อเศรษฐกิจและประชาชน ตลอดจนกรอบ กลไก และเครื่องมือในการทำนโยบาย ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจโดยมีสื่อการเรียนรู้ อาทิ เกมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองเล่นได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์สัมภาษณ์อดีตผู้ว่าการและบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยต่าง ๆ ของประเทศให้เรียนรู้และศึกษาอีกด้วย

 

ทั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์ มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา และระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02-356 7766 กด 2
Website : http://www.botlc.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันอังคาร - วันอาทิตย์  (ปิดทำการวันจันทร์)

 • ศูนย์การเรียนรู้ฯ  เวลา 09.3020.00 น.
 • พิพิธภัณฑ์ ธปท. จัดรอบนำชมวันละ 6 รอบ ๆ ละ ไม่เกิน 40 คน ดังนี้
  เช้า    10.00 น.  10.30 น. และ 11.00 น.
  บ่าย    13.30 น.  14.00 น. และ รอบ 14.30 น. เดินชมตามอัธยาศัย โดยใช้ BOT Museum Application ช่วยนำชม 
  (แต่ละรอบใช้เวลาการชมประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
 • กรณีขอเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 10 คนขึ้นไป ไม่เกิน 60 คน 
  โดยโทร.สอบถามและจองวันเวลาล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 2356 7766 กด 2 หรือ
  ส่งอีเมลถึง learningcenter@bot.or.th 

ค่าเข้าชม

 เปิดให้เข้าชมฟรี โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

 1. ป้ายวัดสามพระยา  3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524
 2. ป้ายตรงข้ามวัดสามพระยา 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 53L, 53, 64, 65, 516, 524
 3. ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65, 516, 524
 4. ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53L, 64, 65, 524

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ธงสีส้ม, ธงสีเขียว, ธงสีเหลือง ขึ้นที่ท่าเรือเทเวศร์

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ 10 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 60 คน) 

กรุณาโทรจองเพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 0 2356 7766 กด 2

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์ มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา และระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum

ที่จอดรถ

 • สมาชิกจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง (จอดเกินที่กำหนด คิด 20 บาท/ชั่วโมง)
 • บุคคลทั่วไป 20 บาท/ชั่วโมง (ยกเว้นมีตราประทับการใช้บริการ จอดฟรี 4 ชั่วโมง)

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง