กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาเอกลักษณ์ท้องถิ่น

02 August 2018

like 327

685 views

pav

/

next

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

Visual Exhibition

แผนที่

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-15.00 น

ปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

9

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง