กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   บ้านหมอหวาน

บ้านหมอหวาน

27 July 2018

like 337

3,867 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

                  

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ย่านเสาชิงช้า เป็นมรดกจากนายหวาน รอดม่วง แพทย์แผนโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 8 จนถึงปัจจุบัน บ้านหลังนี้ได้ตกทอดสู่ทายาทรุ่นเหลน และยังคงทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านและสถานที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานสืบต่อกันมากว่า 4 ชั่วอายุคน

 

 ภายในตัวอาคารยังคงเต็มไปด้วยโบราณวัตถุนานาชนิด ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต ตลอดจนยาหอมโบราณกว่าร้อยปีทั้ง 4 ตำรับของหมอหวาน ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต และยังคงได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องมือโบราณที่ใช้ในการปรุงยา ขายให้กับลูกค้าเก่าแก่มากว่า 100 ปี ทั้งนี้ อาคารได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 

"ยาหอม" ถือเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมายาวนาน ความรู้สึกสดชื่นเมื่อทานยาหอม เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถหาได้จากยาสมัยใหม่ แต่ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคยาหอมได้ลดน้อยลงไป  จากความเชื่อและทัศนคติที่มองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย  สรรพคุณในการรักษาไม่ชัดเจน ขาดผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำให้ยาหอมกลับมาอยู่ในกระแสความนิยม

 ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างการรับรู้ใหม่  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับ "ยาหอม" ให้กับคนรุ่นหลัง บ้านหมอหวาน จึงรังสรรค์วิธีการและรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวในอดีต แสดงถึงศาสตร์และศิลป์ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ รื้อฟื้นให้กลับมามีชีวิต และสอดคล้องกับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันอีกครั้ง 

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ขวดยา/ แม่พิมพ์เม็ดยา/ เครื่องบดยา/ วัตถุดิบหายาก

แผนที่

บ้านหมอหวาน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 9 ซอยเทศา ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 0-2221 8070
Fax : -
Website : http://www.mowaan.com/
Email : info@mowaan.com

วันและเวลาทำการ

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 12, 35, 42, 508

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาประสานงานและแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ที่จอดรถ

ไม่มี

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง